Inför fiberblåsningen i Eskelhem

Det är snart färdiggrävt i Eskelhem. Nästa steg är att BRS ska blåsa och svetsa fibern. När det sker måste anslutningsboxarna vara monterade och den svarta fiberslangen fastsatt i boxen. Även den vita fiberkabeln, som följer med anslutningsboxen, ska vara på plats. Detta måste vara gjort senast den 30 juni. För Instruktion om hur man sätter upp boxen se här på Hemsidan under ”Teknik ute”.

Blir BRS tvungna att komma tillbaka till en fastighet för att anslutningsboxen, fiberslangen eller fiberkabeln inte är monterad, får fastighetsägaren själv betala den extra kostnad som detta medför. Det är därför viktigt att allt finns på plats i tid.

De som inte har hämtat ut sin anslutningsbox kan göra det mellan kl. 18.00 och 19.00 torsdagen den 26 juni vid Eskelhems bygdegård. Det går även bra att hämta box hos Birgitta Siltberg (070-553 05 11) eller Stellan Bolin (070-316 65 66).

Föreningen kommer även att dela ut anslutningsboxar i Tofta (vid Nymans) någon gång under juli månad för medlemmar med fastigheter i Toftaområdet. Vilken dag det blir meddelas senare.