Inför bytet av bredbandstjänster

Vår plan är ju att fibernätet ska vara i drift till jul och det gäller fortfarande. Det återstår dock mycket arbete med grävning, fibrering etc. varför driftsättningen kan bli något senare.

Vi rekommenderar därför våra medlemmar att inte säga upp sina bredbandsabonnemang förrän vi säkert vet när fibernätet kan driftsättas. Vi rekommenderar också att man behåller sitt nuvarande abonnemang till åtminstone en månad efter driftstarten.

Mer information om detta finner du under ”Byte av abonnemang” under ”Tekniska tips”