Hela fibernätet än nu driftsatt

Så har då äntligen våra medlemmar i södra delen av Tofta fått fiber till sina fastigheter. I onsdags, dvs. några dagar före det utlovade datumet 31 januari, blev BRS klara med arbetet och ”tände ljuset” i fibern i det området. Det är nu enbart några medlemmar, som har fibern direkt in i huset och inte kunnat vara på plats för att släppa in BRS för svetsning av fibern, som ännu inte fått ljus i sin fiber. BRS återkommer förstås till de som berörs så att även de ska kunna utnyttja fibernätet.