Grävstart i Eskelhem 22 april

Grävningen i Eskelhem startar den 22 april. För att grävningen skall gå smidigt är det viktigt att alla fastighetsägare följt instruktionen under ”Inför grävning”.

Ta kontakt med en områdesansvarig Stellan Bolin (070-316 65 66), Stig Pettersson (070-528 18 40) eller Daniel Johansson (070-483 89 44) angående frågor om förberedelserna inför grävningen.