Grävningen och fibreringen fortsätter

I Eskelhem har BRS nu blivit klara med svetsningen av fibern. I norra delen av Tofta fortsätter man att blåsa fiber. När blåsningen är klar fortsätter man med svetsningen.

Grävning pågår nu vid Maskrosvägen och Kringvägen. Området vid södra Gutebyn är också på gång. På västra sidan om Toftavägen grävs det i området vid Strandpensionatet och området norr om campingen. På vissa ställen har grävmaskinisterna problem med att lägga ner fiberslangarna. Dels är det trångt om utrymme, dels finns många andra ledningen i vägen. Det tar därför lite längre tid jämfört med hur det har fungerat tidigare.