Grävningen är i full gång igen

Nu är grävmaskinerna i full gång igen efter semestern. På tur står bl.a. Stenvägen, dvs. området som ligger norr om den södra gnisvärdsvägen. Grävning kommer också att ske mot Valva och därefter i Gutebyområdet norr om Gutebyvägen. Området söder om Gutebyvägen berörs inte nu.

I Eskelhem fortsätter BRS att blåsa fiber till alla fastigheter som hör till nodområde 1. Förhoppningsvis har alla berörda fastighetsägare satt upp sina anslutningsboxar på plats. I annat fall går det inte att blåsa fiber. Själva svetsningen av fibern kommer att ske något senare.