Framskjuten fiberstart

Föreningen är nu uppe i 615 anslutningar, dvs. 115 fler än när vi beslöt att börja gräva för fiber. Detta innebär en ökning av antalet anslutningar med ca 23 %. De nya anslutningarna inverkar positivt på föreningens ekonomi, som i dagsläget ser bra ut. Ökningen av antalet anslutningar medför dock att grävningen tar längre tid än vi ursprungligen planerade, vilket förstås också förskjuter arbetet med fibreringen. BRS ska ju blåsa fiber till 115 fler fastigheter och svetsa fiber i lika många anslutningsboxar samt göra lika många svetsningar i kopplingsskåpen. Driftsstarten, som vi planerade skulle ske innan jul, kommer därför att förskjutas och vi räknar nu med att allt blir klart i slutet av januari 2015.

Tänk på detta så att ni inte säger upp era avtal på TV och bredband för tidigt. Det kan, för att vara på säkra sidan, vara bra att inte säga upp dem förrän tidigast till slutet av februari 2015. Läs mer om vad som behöver göras inför driftstarten här (klicka på länken).