Föreningsstämma 1 maj

Alla medlemmar i vår förening hälsas välkomna till  föreningsstämma i Tofta bygdegård den 1 maj kl. 18:30. Vid stämman kommer sedvanliga förhandlingar att hållas, föredragningslistan framgår av kallelsen som även skickats ut via e-post idag skärtorsdag.

Under stämman kommer styrelsen också att lägga fram en stadgeändring vilken som både omfattar de ändringar som beslöts på förra årets stämma men även ett antal nya.

Övriga handlingar till stämman såsom verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas till medlemmar på begäran, skicka e-post till info@etfiber.se

Välkomna!

Styrelsen