Driftsättning av fibernätet

Den 7 januari driftsätts fibernätet i delar av vårt fiberområde. Det sker i Eskelhem (utom toftabadområdet), norra och västra Tofta (väster om Toftavägen). Övriga delar av fibernätet, området mellan Sockenstigen i norr (ca 300 meter norr om Toftagården) och Paviken i söder, driftsätt i månadsskiftet januari/februari. Vi kommer att informera om datum för driftstart så snart datumet är klart.

Alla medlemmar, oavsett i vilket område ens fastighet ligger, som ska ha ett bredbandsabonnemang kan nu ringa till Bredbandsbolagets kundservice för att registrerar sig som ny kund, beställa eventuella extratjänster och lämna uppgifter så de kan skicka den utrustning, t.ex. router och TV-box, som ni behöver.

Tänk på följande:

  • Berätta för Bredbandsbolaget att ni hör till Eskelhem Tofta fiberförening. De vet vilka tjänster som ingår i föreningens avtal med dem och vad ni har avtalat med fiberföreningen.
  • Uppge den adress som ni vill att Bredbandsbolaget ska skicka utrustningen till (kan vara annan än den där utrustningen ska monteras).
  • OBS Den som vill få sin fasta telefon flyttad måste meddela Bredbandsbolaget det. Ni får då behålla ert nuvarande telefonnummer. Berätta om ni har analog telefoni eller IP-telefoni (dvs. via bredband) och om ert område driftsätts den 7 januari eller först i månadsskiftet januari/februari. Detta är viktigt så ni inte står utan telefon under en tid.
  • De som har trygghetslarm måste prata med Regionens hemtjänst först om ev. flytt av telefonen så det inte uppstår några problem med larmet.
  • I Bredbandsbolagets information står att man ska kontakta dem vid flytt eller uppsägning av abonnemang. Observera att fiberföreningen måste kontaktas först.

Fiberföreningen kommer att fakturera medlemmarna för abonnemangen från den 1 februari. Abonnemangsavgiften för bredband, telefoni och TV är 240 kr och för bredband och telefoni 157 kr. För föreningens kostnader för service och underhåll av fibernätet tillkommer 50 kr. Eventuella extratjänster och samtalsavgifter fakturerar Bredbandsbolaget medlemmen direkt.

Alla medlemmar som ska ha ett abonnemang har fått information via mail om hur man ska kontakta Bredbandsbolaget. I mailet finns även ett informationsblad från Bredbandsbolaget om de tjänster man beställt via föreningen (bredband, telefoni och TV eller bredband och telefoni). Vidare står det om man ingår i det område som driftsätts den 7 januari eller i det andra området.

Informationsblad 3play (bredband, telefoni och TV)

Informationsbland Fritid (bredband och telefoni)