Driftsättning av de sista områdena

Nu ska vi driftsätta de sista delarna av vårt fibernät. Alla som har anslutna fastigheter inom detta område har i dag fått mail om detta. De som har anslutningsboxen på husets utsida kommer att kunna använda fibernätet från och med den 31 januari.

En del som inte har anslutningsboxen på utsidan av huset, utan har fibern direkt in i huset, kan dock få vänta lite till eftersom BRS måste kunna komma in i huset för att blåsa och svetsa fibern. Den 28 januari och den 6 februari är det tänkt att BRS ska göra inomhusjobben. Vi tror att vi har bra koll på vilka fastigheter det gäller, men för att kunna nå alla och bestämma när BRS ska blåsa och svetsa fibern vill vi att de berörda sänder ett mail till föreningen (info@etfiber.se) så snart som möjligt. Skriv vilken fastighet det gäller och ange telefonnummer (dagtid). Skriv gärna också vilken dag, den 28 januari eller 6 februari, som passar bäst.