Det är inte för sent …

… att ansluta sin fastighet till fibernätet. I alla fall inte om fastigheten är belägen i den södra delen av Tofta. Som vi informerade om i går kommer grävningen snart att påbörjas i den del av Gutebyområdet som ligger norr om Gutebyvägen. I övriga delar av södra Tofta är det därför fortfarande möjligt att ansluta sin fastighet. Detsamma gäller området mellan campingen och gnisvärdsvägen.

Vill man ansluta sin fastighet när fibernätet är färdiggrävt kan kostnaden för anslutningen bli väldigt mycket högre. Det beror på att varje fastighet måste ha en egen fiberledning till ett s.k. optoskåp. Fastighetsägaren får då betala hela kostnaden för grävningen till närmaste optoskåp och alla andra kostnader som tillkommer. Är fastigheten belägen långt från närmaste optoskåp kan kostnaden för anslutningen bli 25-30 000 kr eller ännu högre.

Kontakta någon i styrelsen eller maila till info@etfiber.se för mer information och för frågor om eventuell anslutning.