Årsstämma 6 juni

På själva nationaldagen höll föreningen årsstämma i Tofta bygdegård. Ordföranden Per Ahlström inledde kvällen med det sorgliga beskedet att styrelsesuppleanten Leif Myr nyligen avlidit varefter en tyst minut hölls till Leifs minne.

Därefter inleddes sedvanliga stämmoförhandlingar där styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått och samtliga funktionärer vars mandattid gått ut omvaldes. En fråga om hur kommande avtal med tjänsteoperatör ska hanteras när dagens avtal med Telenor går ut 2022 besvarades.

Kvällen avslutades med smörgåstårta och trevlig samvaro.

Styrelsemöte 11 mars

Styrelsen för föreningen hade denna gång möte hemma hos ordföranden i Tofta. Vi fastställde årsredovisningen för 2018 som kommer att läggas fram till stämman den 6 juni. Innan dess ska det givetvis granskas av våra revisorer. Vidare diskuterade vi hur vi ska agera mot Telenor för att få rätsida på de tekniska problem många av våra medlemmar drabbats av under december och januari och framförallt hur de ska kompenseras.

Styrelsen har fått löfte från församlingen att kunna få använda deras arkiv för att arkivera våra handlingar – ett drygt 20-tal pärmar kommer vi att placera där kom vi fram till. Vid nästa insläpp av nya medlemmar den 1 juni har vi just nu fem fastigheter helt klara men en potential på ytterligare 11 fastigheter samt 16 anslutningar i en bostadsrättsförening. Den 1 april dras repet för att få komma med till denna omgång. Nästa styrelsemöte har vi den 13 maj.

Styrelsemöte 27/1

Styrelsen för föreningen hade möte förra måndagen i Eskelhems prästgård som vanligt. Huvudpunkten på mötet var de driftstörningar som drabbat många av våra medlemmar under de senaste två månaderna. De beror, med något enstaka undantag, på att delar gått sönder i Telenors utrustning i våra noder vid sex tillfällen på två månader. Detta kan vi inte acceptera utan styrelsen beslöt att driva ett ärende om kompensation för avbrotten. Mer information om detta finns här på hemsidan.

Vidare ägnade vi en del tid åt att förbereda årsstämman som kommer att hållas torsdag den 6 juni detta år. Det preliminära bokslut styrelsen fick ta del av visar att ekonomin fortsatt är under kontroll. Valberedningen gästade också styrelsen för att förbereda sitt arbete. Styrelsen beslöt att teckna avtal med BRS Networks gällande att få använda deras kartprogram för att hålla vår dokumentation uppdaterad.

Styrelsemöte 26/11

Måndag kväll den 26 november hade styrelsen möte i Prästgården. Vi kan glädjas åt ytterligare nio nya anslutningar, sex helt nya  och tre som går från att vara vilande, som aktiveras nu till månadsskiftet. Vi kan också konstatera att tillväxten ser fortsatt god ut för framtiden med nya områden som planeras och byggs. Styrelsen beviljade även en medlem att omvandla sin aktiva anslutning till vilande per 1 juni.

Delar av styrelsen har även varit på funktionärskväll med Fibernät Gotland för att utbyta erfarenheter med andra fiberföreningar.

Arbete pågår även för att säkra föreningens dokumentation i form av kartdata och handlingar inför framtiden.

Till sist kan vi glädjas åt att inga större tekniska problem rapporterats sedan förra mötet – givetvis med undantag för de driftstopp som varit på grund av GEABs strömavbrott.

Styrelsemöte 20/8

Styrelsen hade möte i måndags kväll då vi bland annat diskuterade föreningens hantering av personuppgifter utifrån EU:s dataskyddsförordning GDPR. En inventering av register har gjorts och till nästa möte kommer en policy för hanteringen att tas fram. Styrelsen beslöt också att skicka ut information via e-post till samtliga medlemmar samt publicera detta även här på hemsidan. Informationen hittar du här.

Vidare rapporterades om arbete med support till medlemmar som haft problem med TV-tjänsten samt telefonin samt att nyanslutningarna den 1 juni flutit på som planerat. Till den 1 december finns just nu ett tiotal fastigheter som visat intresse för att ansluta sig, senast den 15 september behöver avtalen vara inne.

Bredbandsbolaget blir Telenor

Som ni kanske redan känner till har Bredbandsbolaget gått upp i Telenor och försvinner som varumärke. Därmed är Telenor vår leverantör av bredband till föreningen. Mer info om sammangåendet finns här.

Det innebär också att det är ett nytt telefonnummer vid supportärende etc. Du ska nu ringa 020-222 222 för att komma i kontakt med kundservice.

Priser, innehåll i tjänsterna etc påverkas inte alls för oss – vårt avtal löper på precis som förut.

Föreningsstämman

Söndagen den 13 maj höll vi den årliga föreningsstämman i Eskelhems bygdegård. Vid mötet deltog ett femtiotal personer varav 36 medlemmar med rösträtt på stämman. Ordföranden Per Ahlström inledde stämman med att berätta om året som varit och betonade då särskilt det positiva med att så många ännu vill ansluta sig till nätet. Styrelsen föredrog också verksamhetsberättelse och bokslut för 2017. Vi kan konstatera att föreningens ekonomi är fortsatt god vilket gör att föreningen under överskådlig tid inte kommer att behöva ta ut de 50:-/månad som vi sa från början och som många andra föreningar behöver ta ut.

En ny styrelseledamot valdes in i styrelsen – Elisabeth Lindros som hälsades välkommen. I övrigt omvaldes Mikael Carlsson Kerstell, Urban Eskelund och Mikael Swenson på två år i styrelsen. Stämman avslutades med att Per tackade Birgitta Siltberg för sina sex år i styrelsen och det omfattande arbete hon lagt ner för föreningens räkning.

Protokollet från stämman hittar ni här på hemsidan under ”Om oss” och givetvis även via denna länk.

Efter stämman serverades en delikat smörgåstårta samt kaffe med kaka.

Utbyggnaden klar

Uppdatering 16/3: Idag på förmiddagen blev även de sista 14 färdiga så nu ska allt vara uppe igen.

Enligt vår leverantör BRS Networks så är arbetet med kapacitetsökningen till västra sidan om Toftavägen nu klart. Åtminstone för merparten av våra medlemmar – ännu återstår 14 anslutningar som kommer att göras färdiga imorgon bitti (fredag 16/3).

Om internetanslutningen eller TV-boxen inte fungerar som den ska så starta om all utrustning (konverter, router och TV-box) och vänta tills de ansluter.

Planerat underhåll 12-19 mars

Påminnelse till alla medlemmar som har hus väster om Toftavägen.

Vi informerade i slutet på januari angående en planerad utbyggnad av fibernätet väster om Toftavägen. Vi har nu närmare gått igenom med BRS vad som behöver göras. Vi har då förstått att det kommer att ta längre tid än vad vi först trodde. Befintliga fiberkablar måste blåsas ur och nya större fiberkablar ska blåsas i och i noden måste en ny s. k ODF (där all fiber anslutes) monteras in. Det betyder att samtliga anslutningar (för alla abonnenter väster om Toftavägen) kommer att brytas för att sedan anslutas igen i den nya ODF-en. Bara arbetet med att svetsa alla anslutningar kommer förmodligen att ta två arbetsdagar och det totala arbetet kommer förmodligen att ta upp till 5 arbetsdagar. Vi hoppas att kylan inte ställer till det för oss, det kan uppstå problem med isproppar i slangarna mm.
De som berörs av avbrottet kommer inte att ha varken internet, TV eller telefon via bredbandet.
Arbetena kommer att påbörjas måndagen den 12 mars och förmodligen pågå hela veckan. När anslutningen är uppe igen kan det behövas en omstart av all utrustning hemma hos er! (Kom ihåg att starta om både konverter och router)

Vi ber om ursäkt för avbrottet, men det är tyvärr nödvändigt för att göra det möjligt för alla nya fastigheter att ansluta till vårt nät.
Vi har tidigare inom styrelsen bestämt att de som vill ha kompensation för avbrottet har möjlighet att få en ersättning om max 100 kr. Då räknade vi med att avbrottet skulle vara högst två dagar. För er som har haft avbrott och vill ha kompensation för detta, mejla och tala om för oss hur många dagar avbrottet varade. Skicka ett mejlet till föreningen (info@etfiber.se) med ert namn och kontonummer (inklusive clearingnummer).