Bredbandstelefoni

Det är många som har telefoni via bredband. Som vi informerat om flera gånger ska man inte säga upp sin fasta telefon, utan det sköter Bredbandsbolaget. Telia har i de flesta fall en månads uppsägningstid på bredbandsabonnemangen. När man säger upp ett bredbandsabonnemang hos Telia där även telefoni ingår, måste därför Bredbandsbolaget flytta över telefonnumret inom en månad, eftersom bredbandet stängs av efter en månad. Säg därför inte upp ett bredbandsabonnemang innan det är klart när telefonnumret kan flyttas över.

Skulle någon medlem redan ha sagt upp sitt bredbandsabonnemang hos Telia och riskerar att bli av med telefonnumret (vilket tyvärr har hänt), ta genast kontakt med Telias kundtjänst. Med lite tur ligger numret fortfarande öppet hos Telia och då kan det gå att få tillbaka numret utan kostnad. Ligger numret inte öppet kan man ändå få tillbaka det genom att öppna ett nytt abonnemang hos Telia (kostnad 1 000 kr), under förutsättning att numret inte övertagits av annan person.