Bredbandsmöten

Vi har under våren och försommaren deltagit i en del möten, främst som Fibernät Gotland har haft. Vi har också haft interna möten inom gruppen. Dessa har förlagts på Toftagården som sponsrar oss genom att vi får använda möteslokaler gratis. Där har vi även tillgång till internet och dataprojektor. Vi tackar Toftagården för detta!

Fibernät Gotland är en ekonomisk förening vars syfte är att vara ett stöd för fiberföreningarna på Gotland. Under våren 2012 har representanter för arbetsgruppen för Fiber i Eskelhem och Tofta deltagit vid alla de möten som Fibernät Gotland har arrangerat. Ett möte har handlat om momsfrågor för fiberföreningar. Vid ett möte den 14 maj informerade Post- och Telestyrelsen (PTS) om fiber, hur man bildar föreningar, hur man bygger fibernät m.m. På www.bredbandgotland.se finns 48 OH-bilder från det mötet.

Vid ett möte den 11 juni informerade Trafikverket om de regler som gäller för arbete i och bredvid allmän väg. För allt arbete som skall göras vid allmän väg skall tillstånd sökas hos Trafikverket.
Lantmäteriet informerade om s.k ledningsrätt. Detta innebär att föreningen får en juridisk rätt att gräva ner, ha kvar samt underhålla ledningen. Ledningsrätten är oberoende av vem som är ägare till den fastighet varpå ledningen ligger. Den gäller också för ”all framtid” eller tills eventuell ny lantmäteriförrättning beslutar något annat. Det innebär också att ledningssträckningen läggs in på den s.k registerkartan, den karta som redovisar alla fastigheter, bestämmelser, planer och rättigheter. Efter vad vi har hört kommer region Gotland, om föreningarna vill få bidrag därifrån, att kräva att föreningarna ansöker om ledningsrätt.

Den 25 juni deltog en representant för arbetsgruppen vid ett möte där Telia informerade bl.a. om ”svartfiber”. Med ”svartfiber” menas att man bygger fibernät fram till en användare, men utrustningen som ansluts ägs av användaren. Användaren är oftast ett företag som kan behöva annan utrustning än en privatperson. Om användaren är ett mindre företag kan Telias Fiber Lan Företag vara fullt tillräckligt. Ett större företag kan välja andra lösningar som t.ex. Telias ProLane, Wan eller DataNet.
Mötet handlade även om fiber i flerfamiljshus. Om fastigheten innehåller många lägenheter kan det vara nödvändigt att bygga ett internt fastighetsnät. Annars ansluts varje lägenhet direkt till fibernätet på samma sätt som ett enfamiljshus.
Vid mötet informerade Telia också om en del kommande nyheter, exempelvis TV med Blue Ray-kvalitet, 3D-TV, m.m.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *