Bredbandsbolagets tjänster

Det är många som hör av sig och vill ha uppgifter om Bredbandsbolagets priser för extra TV-box, TV-paket m.m. Kompletta uppgifter finns i en broschyr från Bredbandsbolaget som vi tyvärr endast kan distribuera via e-post – skicka en fråga till info@etfiber.se så kommer en länk.

Några medlemmar har hört av sig och berättat att Bredbandsbolagets kundservice lämnat fel prisuppgifter för extra HD TV-box och inspelningsbar HD TV-box. Föreningen har påtalat detta för Bredbandsbolaget och de håller på att rätta till felet. En extra TV-box ska för våra medlemmar kosta 59 kr per månad. Priset för en inspelningsbar TV-box ska vara 599 kr om man beställer den direkt första gången man ringer Bredbandsbolaget och 699 kr vid senare beställning. En HD TV-box som inte är inspelningsbar ingår i grundpriset och kostar alltså inget extra.

Bredbandsbolagets kundservice lämnar också i bland fel besked och säger att det inte ännu går att beställa utrustning och extratjänster. Detta är fel och stå därför på er om ni får det svaret. Stå också på er om ni får beskedet att ni inte finns med i deras listor, men var noga med att ange om adressen börjar med Eskelhem eller Tofta. Vi har kontrollerat flera sådana fall och de aktuella medlemmarna finns med. Säger man bara t.ex. XX-vägen hittar de inte er i listan, utan man måste även säga Eskelhem eller Tofta.Vi har kontaktat Bredbandsbolaget och krävt att man omedelbart ser till att kundservice lämnar rätt besked vilket de lovat göra.