Bli medlem i fiberföreningen nu!

Nu är vi uppe i drygt 520 intresseanmälningar till fiberprojektet och beräknar att anslutningsavgiften för den som väljer ett tioårigt abonnemang blir högst 12 000 kr om alla som anmält intresse ansluter sig till fibernätet. Vi är mycket nöjda med antalet anmälningar, men ser gärna att fler går med vilket innebär att anslutningsavgiften kan blir ännu lägre.

Nästa steg är att alla som anmält intresse ansöker om att bli medlem i föreningen. Den som inte har lämnat någon intresseanmälan men vill vara med i projektet kan också ansöka om att bli medlem i föreningen.

Observera att ett medlemskap inte innebär att man förbinder sig att ansluta sig till fibernätet. Detta sker först när ett skriftligt avtal om anslutning träffats mellan medlemmen och föreningen. Vi räknar med att påbörja arbetet med att skriva avtal under sommaren 2013.

Den som är medlem får delta på föreningsstämman som ska hållas senast under juni månad 2013 och därmed vara med och besluta om projektet.

Ansökan om medlemskap görs på en särskild blankett som finns i menyn under Dokument och som också kommer att mailas till alla som anmält intresse och som vi har mailadresser till. Om det finns flera delägare till en fastighet får man välja vem av dem som ska vara medlem i föreningen.

För att antas som medlem ska man betala medlemsavgiften om 100 kr. Man ska också ha betalat en insats om 100 kr, dvs. sammanlagt 200 kr till föreningens bankgiro. Ange namn och fastighetsbeteckning vid inbetalningen. Insatsen om 100 kr kommer att räknas av från anslutningsavgiften om man träffar avtal om anslutning till fibernätet.

Vi ser gärna att så många som möjligt ansöker om medlemskap så snart som möjligt. Projektet behöver medel för att kunna drivas vidare och vi vill helst inte ta banklån.

Välkomna med era ansökningar om medlemskap!

Styrelsen i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *