Utstakning av fibern har nu börjat

Nu har vi börjat med att staka ut ledningen på riktigt, d. v s. i naturen. Om ni ser pinnar nerslagna på lite konstiga ställen kan det vara den första provutstakningen.

Vi har delat in våra socknar i 8 olika områden. I varje område finns en eller flera ”områdesansvariga” som skall svara för att staka ut lämpligast väg till alla fastigheter som ska anslutas till fibernätet. De områdesansvarigas namn, telefonnummer m.m. kommer inom kort att läggas in på hemsidan. Dessa områdesansvariga kommer så småningom också att prata med alla som ska ansluta sin fastighet till fibernätet och med alla markägare som berörs av ledningen. Föreningen vill skriva ett s. k markavtal med alla som berörs av stamledningen. Detta markavtal innebär att föreningen får rätt att lägga ledningen på berörd mark. För den sista biten in till respektive hus kommer normalt sett inget markavtal att skrivas.

Vi beräknar att börja gräva under april månad. Dessförinnan skall alla markavtal vara klara och dessutom röjning för ledningen. Detta innebär att vi har runt 2 månader på oss för detta! Som ni förstår är det en hel del att göra under en relativt kort period.

Vi kan också berätta att vi nu är upp i 500 fastigheter som ska anslutas till fibernätet. Antalet anslutningar uppgår till ca 530 st.

Förlängd tid för anslutning

Vi är nästan framme vid 500 avtal och har ju bestämt oss för att gå vidare med projektet. Det finns dock ganska många som ännu inte sagt om de vill ansluta sig eller inte. Därför skickar vi i dagarna ut ett påminnelsebrev till de som vi inte fått något svar ifrån. Detta innebär att vi utsträcker tiden på att ansluta sig fram till den 30 december. Alla avtal och inbetalningar som kommer in innan dess ansluter sig till ordinarie kostnad. De som eventuellt ansluter sig senare (innan grävstart) kommer att få betala de extrakostnader som uppstår för bl. a. omprojektering av nätet, dock minst 2000 kronor.

Ni som ännu tänker ansluta er skickar in anslutningsavtal (finns på hemsidan under ”Dokument”) samt betalar delbetalningen på 6000 kr. Om ni inte tidigare betalat medlemsavgift till föreningen betalar ni ytterligare 100 kronor. Inbetalning sker till bankgiro 150-1683.

Anslutningsavtalet fyller ni i, skriver under och skickar till:
Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening
c/o Stellan Bolin
Eskelhem Båticke 239
622 70 GOTLANDS TOFTA

Nu har vi begärt in anbud

Nu har vi gått ut med infordran av anbud, dels på grävning och dels på fibrering (blåsa och svetsa fiber mm). Vi räknar med att få in anbuden under september. Dessutom utvärderar vi de olika operatörerna, vilka vi tycker ger mest för pengarna, både på kort och lång sikt. När projektet startade fanns det ju bara Telia som kunde leverera tjänster i nätet. Numera har det kommit ytterligare några aktörer.

Bredbandsbolaget har gett sig in på den gotländska marknaden och de har, såvitt vi vet, tecknat avtal med åtminstone ett bredbandsprojekt (HEBE fiber). Dessutom finns ett annat bolag, som är nytt på Gotland, som heter IP-Only. Detta företag är en s. k. kommunikationsoperatör (KO) och de levererar själva ljuset i fibern och står för utrustningen i både hemmet och noden (kontakten med det övergripande fibernätet). Företaget har i sitt nät olika operatörer som levererar tjänster, t. ex. Bahnhof och ComHem. Vi hoppas att inom kort ha kommit fram till den lösning som vi tycker är bäst för oss.

Under oktober månad tror vi att vi kan presentera vilken operatör vi valt och hur stor insatsen kommer att bli! Det kommer då också att följas av en extrastämma.

Trygghetslarm mm

Under rubriken ”Frågor och svar” har två punkter lagts till angående trygghetslarm och inbrotts- samt brandlarm. Du hittar dem under fråga 13 och 14.

Som vi skrivit tidigare har gränsen mellan Gnisvärds bredbandsförening och ETfiber varit under diskussion. Vi har nu kommit överens om att gränsen går så att det område som omfattas av VA-utbyggnaden för Gnisvärdsområdet tillhör Gnisvärd medan det övriga ingår i ETfiber.

Vi är nu inne i ett intensivt skede med att skriva på underlag för anbudsförfrågningar för grävning och fibrering. Vi måste sköta detta på rätt sätt för att inte riskera bidraget från staten och regionen. Det handlar ju om 2,2 miljoner för oss. Vi hoppas få ut förfrågningarna inom en snar framtid.

Det fortsätter strömma in anmälningar till föreningen. Vi har nu nästan 300 medlemmar. Vi hade 546 intresseanmälningar så det finns ju ännu en hel del som ännu inte anmält sig som medlemmar. Som vi skrivit tidigare anmäler ni er genom att fylla i anmälningsblanketten (finns under ”Dokument-Medlemsansökan”), skickar den till Stellan Bolin och betalar in 200 kr till föreningen på bankgiro 150-1683. Observera också att bara en person från varje fastighet kan vara medlem.

Nu kan ni boka in den 25 juni kl 18.30! Då blir det årsstämma på Tofta Strandpensionat!

Intresseanmälningar

Efter mötet i Eskelhems bygdegård har ett flertal intresseanmälningar kommit in. Det är nu 312 som har anmält att de vill ha bredband, 16 stycken har sagt nej. Vi har ännu ca 770 kvar som ännu inte sagt något eftersom vi har ca 1100 bebyggda fastigheter inom våra socknar.

Vi som jobbar för att sprida information angående bredband kommer under november att ta kontakt med dom som ännu inte har lämnat något besked. Vi kommer i första hand att försöka kontakta de som är bofasta. Ni som läser det här och är intresserade, gör er anmälan på den här hemsidan under rubriken ”Intresseanmälan” eller ta kontakt med någon i arbetsgruppen! Telefonnummer och mejladresser finns under ”Kontaktpersoner”.

Informationsmötet den 26 juli

På informationsmötet deltog glädjande nog, trots det fina vädret, ca 120 personer. Medverkade gjorde Anne Ståhl Mousa från region Gotland och Thomas Olsson från Telia samt Tommy Andersson och Tommy Gardarfve från Fardhem-Linde Lojsta fiberförening. Många frågor ställdes och de flesta fick nog svar på sina frågor.

Mötet fick till resultat att ungefär 25 nya anmälningar droppade in så nu har vi ca 200 anmälningar från Eskelhem och Tofta. Det är bra så här långt men vi behöver bli fler för att insatsen skall bli rimlig. Tala gärna med era grannar! Ju fler vi blir desto mer sjunker priset för insatsen! Vi återkommer senare med fler informationsmöten, många behöver tänka igenom detta ordentligt. Det är ju inte så konstigt, det är ju ett teknikskifte det handlar om och behovet av information är stort.

 

Kommande informationsmöte

Informationsmöte i Tofta den 26 juli
I vintras hölls ett informationsmöte för eskelhemsborna i Eskelhems bygdegård. Nu är det dags för toftaborna. Den 26 juli blir det därför ett informationsmöte för alla i Tofta.

På mötet medverkar Anne Ståhl Mousa från Region Gotland, Thomas Olsson från TeliaSonera och Tommy Andersson från Fibernät Gotland. De kommer bl.a. att informera om varför vi behöver bygga fibernät, vad det kan komma att kosta och hur det kommer att fungera.

Mötet börjar kl. 18:30 och platsen är Tofta Strandpensionat.
Alla som deltar på mötet får köpa kaffe och kaka, öl eller vin till ”fiberpris”.

Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen för Fiber i Eskelhem och Tofta.

Bredbandsmöten

Vi har under våren och försommaren deltagit i en del möten, främst som Fibernät Gotland har haft. Vi har också haft interna möten inom gruppen. Dessa har förlagts på Toftagården som sponsrar oss genom att vi får använda möteslokaler gratis. Där har vi även tillgång till internet och dataprojektor. Vi tackar Toftagården för detta!

Fibernät Gotland är en ekonomisk förening vars syfte är att vara ett stöd för fiberföreningarna på Gotland. Under våren 2012 har representanter för arbetsgruppen för Fiber i Eskelhem och Tofta deltagit vid alla de möten som Fibernät Gotland har arrangerat. Ett möte har handlat om momsfrågor för fiberföreningar. Vid ett möte den 14 maj informerade Post- och Telestyrelsen (PTS) om fiber, hur man bildar föreningar, hur man bygger fibernät m.m. På www.bredbandgotland.se finns 48 OH-bilder från det mötet.

Vid ett möte den 11 juni informerade Trafikverket om de regler som gäller för arbete i och bredvid allmän väg. För allt arbete som skall göras vid allmän väg skall tillstånd sökas hos Trafikverket.
Lantmäteriet informerade om s.k ledningsrätt. Detta innebär att föreningen får en juridisk rätt att gräva ner, ha kvar samt underhålla ledningen. Ledningsrätten är oberoende av vem som är ägare till den fastighet varpå ledningen ligger. Den gäller också för ”all framtid” eller tills eventuell ny lantmäteriförrättning beslutar något annat. Det innebär också att ledningssträckningen läggs in på den s.k registerkartan, den karta som redovisar alla fastigheter, bestämmelser, planer och rättigheter. Efter vad vi har hört kommer region Gotland, om föreningarna vill få bidrag därifrån, att kräva att föreningarna ansöker om ledningsrätt.

Den 25 juni deltog en representant för arbetsgruppen vid ett möte där Telia informerade bl.a. om ”svartfiber”. Med ”svartfiber” menas att man bygger fibernät fram till en användare, men utrustningen som ansluts ägs av användaren. Användaren är oftast ett företag som kan behöva annan utrustning än en privatperson. Om användaren är ett mindre företag kan Telias Fiber Lan Företag vara fullt tillräckligt. Ett större företag kan välja andra lösningar som t.ex. Telias ProLane, Wan eller DataNet.
Mötet handlade även om fiber i flerfamiljshus. Om fastigheten innehåller många lägenheter kan det vara nödvändigt att bygga ett internt fastighetsnät. Annars ansluts varje lägenhet direkt till fibernätet på samma sätt som ett enfamiljshus.
Vid mötet informerade Telia också om en del kommande nyheter, exempelvis TV med Blue Ray-kvalitet, 3D-TV, m.m.

Ny broschyr

I förra veckan tryckte vi vår broschyr för fiber i Eskelhem och Tofta. Utdelning pågår.
Ni som bor inom någon av vägföreningarna i Tofta kommer att få den lite senare i sommar, förhoppningsvis i samband med att ni får kallelse till era årsmöten. Läs broschyren och har ni frågor ringer ni någon av dem som finns med som kontaktpersoner. Tryckfelsnisse har dock tyvärr varit framme; Sussie Larsson har telefonnummer 0498-26 65 44.

Hemsidan är under uppbyggnad och ännu saknas det en del rubriker. Ni är dock välkomna med era  frågor så skall vi svara så bra vi kan.