Föreningsstämma 22 maj

Medlemmar i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomiska förening hälsas välkomna till föreningsstämma!

Föreningsstämman hålls i Eskelhems bygdegård den 22 maj 2016 kl. 18:30

Vid föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret
 7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 8. Beslut om disposition av årets vinst enligt fastställd balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Arvoden till styrelse och revisorer
 11. Budget
 12. Årsavgift
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15. Val av ordförande ur den valda styrelsen
 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning, minst två personer, varav en ska vara sammankallande
 18. Övriga ärenden. Ändring av stadgarna (se nedan)

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna.

I § 4 läggs till att även andelsägare i bostadsrättsförening kan bli medlem i föreningen.

I § 6 ändras beloppen för medlemsinsatserna. Högsta insatsbelopp ändras från 20 000 kr till 30 000 kr och för ytterligare byggnad från 10 000 kr till 15 000 kr.

I § 11 ändras antalet ledamöter i styrelsen från lägst sex och högst nio till lägst fem och högst sju. Antalet suppleanter ändras från lägst två och högst tre till två stycken.

I § 13 läggs till att valberedningens ledamöter väljs på två år. Enligt nuvarande stadgar väljs ledamöterna på ett år. Tillägget medför en redaktionell ändring av § 16.

Valberedningens förslag läggs in här när det är klart.

Välkomna!

Styrelsen

Öppen datorstuga på sockendagen

På söndag den 11/10  i samband med sockendagen kommer vi i fiberföreningen att finnas i gamla affären i Eskelhem mellan klockan 11 & 14.

 • Behöver du teknisk support?
 • Vill du lära dig hur man kopplar upp mobilen/datorn eller något annat på WiFi?
 • Vill du få tips om hur du tar reda på vad som är fel när bredbandet inte funkar?

Kom till oss i gamla affären (straxt bortanför kyrkan från bygdegården sett) och träffa delar av styrelsen.

Utdelning av UPSer

Det tog lite tid med leveransen men imorgon kommer de att levereras till föreningen. Totalt 60 stycken blev det som beställde UPSer och ni kan hämta dem hos Mikael Lindholm som bor i gamla affären i Eskelhem. Mikael C & Mikael L kommer att finnas där vid två tillfällen:

Måndag 13/7 kl 18:00-19:30
Onsdag 15/7 kl 18:00-19:30

Ni kommer då att få den/de UPSer ni beställt samt fakturan och en kort instruktion.

Skulle ingen av de tiderna fungera så går det att kontakta Mikael för att avtala en annan tid (dock inte före måndag), ring honom på 266926 eller 070-268 60 90.

Stämmoprotokoll & UPS

Nu finns protokollet från årsstämman upplagt här på hemsidan – ni når det här eller via menyn ”Föreningen” ovan.

Vi kan också meddela att vi förlängt möjligheten att beställa UPS enligt erbjudandet nedan till den 14 juni – ni har knappt två veckor till på er mao. Dessutom har det visat sig att vi angav fel modellbeteckning på UPSen. Det är 3s 700 den heter, enda skillnaden är att den har större batteri.

Inför bytet av bredbandstjänster

Vår plan är ju att fibernätet ska vara i drift till jul och det gäller fortfarande. Det återstår dock mycket arbete med grävning, fibrering etc. varför driftsättningen kan bli något senare.

Vi rekommenderar därför våra medlemmar att inte säga upp sina bredbandsabonnemang förrän vi säkert vet när fibernätet kan driftsättas. Vi rekommenderar också att man behåller sitt nuvarande abonnemang till åtminstone en månad efter driftstarten.

Mer information om detta finner du under ”Byte av abonnemang” under ”Tekniska tips”

Årsmöte

På torsdag den 1 maj är det dags för årsmöte i föreningen. Vi har nu samlat kallelse och handlingar på ”Årsmöte 2014” under fliken Föreningen.

Välkommen till Eskelhems bygdegård – mötet startar 18:30.

Efter mötet delas anslutningsboxar ut till alla närvarande medlemmar och det ges också möjlighet att få svar på frågor.