Styrelsemöte 18 november

Styrelsen hade årets sista möte den 18/11 där vi först fick en rapport från föreningens kassör att ekonomin är fortsatt god. Vidare beslöt styrelsen att teckna nytt serviceavtal med BRS då det gamla sagts upp till årsskiftet. Vi fick rapport från Byanätsforums nationella konferens den 10/10 samt från Fibernät Gotlands arbete. Till sist tog vi emot en översyn av föreningens stadgar som tidigare sekreteraren Birgitta Pettersson Siltberg gjort utifrån den nya lagen om Ekonomiska föreningar. Hon konstaterar att inga ändringar behövs vilket känns tryggt att veta.

Styrelsemöte 2 september

Styrelsen hade möte måndagen den 2/9 i Prästgården som vanligt. Efteranslutningar fortsätter att komma till vid varje tillfälle som ges. Den 1 juni driftsattes 31 nya och inför 1 december har vi cirka en handfull på gång. Vi fick 8.000 kronor i ersättning från Telenor för driftstörningarna i vintras och styrelsen beslutade på mötet hur dessa skulle fördelas. Vidare beslutade styrelsen att anta en personuppgiftspolicy.

Årsstämma 6 juni

På själva nationaldagen höll föreningen årsstämma i Tofta bygdegård. Ordföranden Per Ahlström inledde kvällen med det sorgliga beskedet att styrelsesuppleanten Leif Myr nyligen avlidit varefter en tyst minut hölls till Leifs minne.

Därefter inleddes sedvanliga stämmoförhandlingar där styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått och samtliga funktionärer vars mandattid gått ut omvaldes. En fråga om hur kommande avtal med tjänsteoperatör ska hanteras när dagens avtal med Telenor går ut 2022 besvarades.

Kvällen avslutades med smörgåstårta och trevlig samvaro.

Styrelsemöte 11 mars

Styrelsen för föreningen hade denna gång möte hemma hos ordföranden i Tofta. Vi fastställde årsredovisningen för 2018 som kommer att läggas fram till stämman den 6 juni. Innan dess ska det givetvis granskas av våra revisorer. Vidare diskuterade vi hur vi ska agera mot Telenor för att få rätsida på de tekniska problem många av våra medlemmar drabbats av under december och januari och framförallt hur de ska kompenseras.

Styrelsen har fått löfte från församlingen att kunna få använda deras arkiv för att arkivera våra handlingar – ett drygt 20-tal pärmar kommer vi att placera där kom vi fram till. Vid nästa insläpp av nya medlemmar den 1 juni har vi just nu fem fastigheter helt klara men en potential på ytterligare 11 fastigheter samt 16 anslutningar i en bostadsrättsförening. Den 1 april dras repet för att få komma med till denna omgång. Nästa styrelsemöte har vi den 13 maj.

Styrelsemöte 27/1

Styrelsen för föreningen hade möte förra måndagen i Eskelhems prästgård som vanligt. Huvudpunkten på mötet var de driftstörningar som drabbat många av våra medlemmar under de senaste två månaderna. De beror, med något enstaka undantag, på att delar gått sönder i Telenors utrustning i våra noder vid sex tillfällen på två månader. Detta kan vi inte acceptera utan styrelsen beslöt att driva ett ärende om kompensation för avbrotten. Mer information om detta finns här på hemsidan.

Vidare ägnade vi en del tid åt att förbereda årsstämman som kommer att hållas torsdag den 6 juni detta år. Det preliminära bokslut styrelsen fick ta del av visar att ekonomin fortsatt är under kontroll. Valberedningen gästade också styrelsen för att förbereda sitt arbete. Styrelsen beslöt att teckna avtal med BRS Networks gällande att få använda deras kartprogram för att hålla vår dokumentation uppdaterad.

Styrelsemöte 26/11

Måndag kväll den 26 november hade styrelsen möte i Prästgården. Vi kan glädjas åt ytterligare nio nya anslutningar, sex helt nya  och tre som går från att vara vilande, som aktiveras nu till månadsskiftet. Vi kan också konstatera att tillväxten ser fortsatt god ut för framtiden med nya områden som planeras och byggs. Styrelsen beviljade även en medlem att omvandla sin aktiva anslutning till vilande per 1 juni.

Delar av styrelsen har även varit på funktionärskväll med Fibernät Gotland för att utbyta erfarenheter med andra fiberföreningar.

Arbete pågår även för att säkra föreningens dokumentation i form av kartdata och handlingar inför framtiden.

Till sist kan vi glädjas åt att inga större tekniska problem rapporterats sedan förra mötet – givetvis med undantag för de driftstopp som varit på grund av GEABs strömavbrott.

Styrelsemöte 20/8

Styrelsen hade möte i måndags kväll då vi bland annat diskuterade föreningens hantering av personuppgifter utifrån EU:s dataskyddsförordning GDPR. En inventering av register har gjorts och till nästa möte kommer en policy för hanteringen att tas fram. Styrelsen beslöt också att skicka ut information via e-post till samtliga medlemmar samt publicera detta även här på hemsidan. Informationen hittar du här.

Vidare rapporterades om arbete med support till medlemmar som haft problem med TV-tjänsten samt telefonin samt att nyanslutningarna den 1 juni flutit på som planerat. Till den 1 december finns just nu ett tiotal fastigheter som visat intresse för att ansluta sig, senast den 15 september behöver avtalen vara inne.

Bredbandsbolaget blir Telenor

Som ni kanske redan känner till har Bredbandsbolaget gått upp i Telenor och försvinner som varumärke. Därmed är Telenor vår leverantör av bredband till föreningen. Mer info om sammangåendet finns här.

Det innebär också att det är ett nytt telefonnummer vid supportärende etc. Du ska nu ringa 020-222 222 för att komma i kontakt med kundservice.

Priser, innehåll i tjänsterna etc påverkas inte alls för oss – vårt avtal löper på precis som förut.

Föreningsstämman

Söndagen den 13 maj höll vi den årliga föreningsstämman i Eskelhems bygdegård. Vid mötet deltog ett femtiotal personer varav 36 medlemmar med rösträtt på stämman. Ordföranden Per Ahlström inledde stämman med att berätta om året som varit och betonade då särskilt det positiva med att så många ännu vill ansluta sig till nätet. Styrelsen föredrog också verksamhetsberättelse och bokslut för 2017. Vi kan konstatera att föreningens ekonomi är fortsatt god vilket gör att föreningen under överskådlig tid inte kommer att behöva ta ut de 50:-/månad som vi sa från början och som många andra föreningar behöver ta ut.

En ny styrelseledamot valdes in i styrelsen – Elisabeth Lindros som hälsades välkommen. I övrigt omvaldes Mikael Carlsson Kerstell, Urban Eskelund och Mikael Swenson på två år i styrelsen. Stämman avslutades med att Per tackade Birgitta Siltberg för sina sex år i styrelsen och det omfattande arbete hon lagt ner för föreningens räkning.

Protokollet från stämman hittar ni här på hemsidan under ”Om oss” och givetvis även via denna länk.

Efter stämman serverades en delikat smörgåstårta samt kaffe med kaka.