Bredbandsbolagets tjänster

Det är många som hör av sig och vill ha uppgifter om Bredbandsbolagets priser för extra TV-box, TV-paket m.m. Kompletta uppgifter finns i en broschyr från Bredbandsbolaget som vi tyvärr endast kan distribuera via e-post – skicka en fråga till info@etfiber.se så kommer en länk.

Några medlemmar har hört av sig och berättat att Bredbandsbolagets kundservice lämnat fel prisuppgifter för extra HD TV-box och inspelningsbar HD TV-box. Föreningen har påtalat detta för Bredbandsbolaget och de håller på att rätta till felet. En extra TV-box ska för våra medlemmar kosta 59 kr per månad. Priset för en inspelningsbar TV-box ska vara 599 kr om man beställer den direkt första gången man ringer Bredbandsbolaget och 699 kr vid senare beställning. En HD TV-box som inte är inspelningsbar ingår i grundpriset och kostar alltså inget extra.

Bredbandsbolagets kundservice lämnar också i bland fel besked och säger att det inte ännu går att beställa utrustning och extratjänster. Detta är fel och stå därför på er om ni får det svaret. Stå också på er om ni får beskedet att ni inte finns med i deras listor, men var noga med att ange om adressen börjar med Eskelhem eller Tofta. Vi har kontrollerat flera sådana fall och de aktuella medlemmarna finns med. Säger man bara t.ex. XX-vägen hittar de inte er i listan, utan man måste även säga Eskelhem eller Tofta.Vi har kontaktat Bredbandsbolaget och krävt att man omedelbart ser till att kundservice lämnar rätt besked vilket de lovat göra.

Driftsättning av fibernätet

Den 7 januari driftsätts fibernätet i delar av vårt fiberområde. Det sker i Eskelhem (utom toftabadområdet), norra och västra Tofta (väster om Toftavägen). Övriga delar av fibernätet, området mellan Sockenstigen i norr (ca 300 meter norr om Toftagården) och Paviken i söder, driftsätt i månadsskiftet januari/februari. Vi kommer att informera om datum för driftstart så snart datumet är klart.

Alla medlemmar, oavsett i vilket område ens fastighet ligger, som ska ha ett bredbandsabonnemang kan nu ringa till Bredbandsbolagets kundservice för att registrerar sig som ny kund, beställa eventuella extratjänster och lämna uppgifter så de kan skicka den utrustning, t.ex. router och TV-box, som ni behöver.

Tänk på följande:

  • Berätta för Bredbandsbolaget att ni hör till Eskelhem Tofta fiberförening. De vet vilka tjänster som ingår i föreningens avtal med dem och vad ni har avtalat med fiberföreningen.
  • Uppge den adress som ni vill att Bredbandsbolaget ska skicka utrustningen till (kan vara annan än den där utrustningen ska monteras).
  • OBS Den som vill få sin fasta telefon flyttad måste meddela Bredbandsbolaget det. Ni får då behålla ert nuvarande telefonnummer. Berätta om ni har analog telefoni eller IP-telefoni (dvs. via bredband) och om ert område driftsätts den 7 januari eller först i månadsskiftet januari/februari. Detta är viktigt så ni inte står utan telefon under en tid.
  • De som har trygghetslarm måste prata med Regionens hemtjänst först om ev. flytt av telefonen så det inte uppstår några problem med larmet.
  • I Bredbandsbolagets information står att man ska kontakta dem vid flytt eller uppsägning av abonnemang. Observera att fiberföreningen måste kontaktas först.

Fiberföreningen kommer att fakturera medlemmarna för abonnemangen från den 1 februari. Abonnemangsavgiften för bredband, telefoni och TV är 240 kr och för bredband och telefoni 157 kr. För föreningens kostnader för service och underhåll av fibernätet tillkommer 50 kr. Eventuella extratjänster och samtalsavgifter fakturerar Bredbandsbolaget medlemmen direkt.

Alla medlemmar som ska ha ett abonnemang har fått information via mail om hur man ska kontakta Bredbandsbolaget. I mailet finns även ett informationsblad från Bredbandsbolaget om de tjänster man beställt via föreningen (bredband, telefoni och TV eller bredband och telefoni). Vidare står det om man ingår i det område som driftsätts den 7 januari eller i det andra området.

Informationsblad 3play (bredband, telefoni och TV)

Informationsbland Fritid (bredband och telefoni)

Utdelning av konvertrar

Konvertrar (mediaomvandlare) till alla medlemmar som ska ha ett abonnemang har nu kommit till föreningen. Vi kommer att dela ut dem efter julhelgen vid nedan nämnda tillfällen. All övrig utrustning som router, TV-box m.m. skickar Bredbandsbolaget ut direkt till berörda medlemmar.

Tofta bygdegård:                                                                                                            Lördag 27 dec. kl. 10:00 – 14:00                                                                                    Söndag 4 jan. kl. 10:00 – 14:00

Eskelhem f.d. affären:                                                                                                    Söndag 28 dec. kl. 10:00 – 14:00                                                                                Torsdag 8 jan. kl. 18:00 – 19:00                                                                                      Tisdag 13 jan. kl. 18:00 – 19:00                                                                                      Onsdag 21 jan. kl.18:00 – 19:00                                                                                    Måndag 26 jan, kl. 18:00 – 19:00

De som inte har möjlighet att hämta sin konverter vid någon av dessa tillfällen kan hämta hos Per Ahlström Tofta (070-243 70 88), Mikael Lindholm Eskelhem (0702-68 60 90), Stellan Bolin Eskelhem (070-316 65 66) eller Birgitta Siltberg Eskelhem (070-553 05 11).

Bredbandstelefoni

Det är många som har telefoni via bredband. Som vi informerat om flera gånger ska man inte säga upp sin fasta telefon, utan det sköter Bredbandsbolaget. Telia har i de flesta fall en månads uppsägningstid på bredbandsabonnemangen. När man säger upp ett bredbandsabonnemang hos Telia där även telefoni ingår, måste därför Bredbandsbolaget flytta över telefonnumret inom en månad, eftersom bredbandet stängs av efter en månad. Säg därför inte upp ett bredbandsabonnemang innan det är klart när telefonnumret kan flyttas över.

Skulle någon medlem redan ha sagt upp sitt bredbandsabonnemang hos Telia och riskerar att bli av med telefonnumret (vilket tyvärr har hänt), ta genast kontakt med Telias kundtjänst. Med lite tur ligger numret fortfarande öppet hos Telia och då kan det gå att få tillbaka numret utan kostnad. Ligger numret inte öppet kan man ändå få tillbaka det genom att öppna ett nytt abonnemang hos Telia (kostnad 1 000 kr), under förutsättning att numret inte övertagits av annan person.

Lite allmän information

Fibreringen: BRS håller på att blåsa och svetsa fiber i Toftaområdet. I norra delen av Tofta bör arbetet snart vara klart. I den södra delen dröjer det ännu några veckor innan allt blir klart. För att det ska vara möjligt att blåsa och svetsa fibern måste fiberslangen vara monterad i anslutningsboxen.

Konvertrarna (mediaomvandlarna): Dessa kommer föreningen att börja dela ut så snart de levereras från Bredbandsbolaget. Vi räknar med att börja utdelningen i mellandagarna. Information om när och hur utdelningen sker kommer inom kort. De som inte kan hämta sin konverter nu kan göra det senare även om det dröjer framåt våren.

Övrig utrustning: Router, TV-box m.m. skickas direkt från Bredbandsbolaget till respektive medlem till den adress som man själv väljer. Man kan alltså få utrustningen till sin hemadress på fastlandet. Utrustningen skickas inom ca en vecka efter det att man ringt till Bredbandsbolaget och beställt sina tjänster. Inom kort kommer föreningen att informera om när och hur man ska göra för att beställa sina tjänster hos Bredbandsbolaget.

Fakturering: Som vi redan informerat om kommer föreningen att fakturera alla som ska ha ett abonnemang. Avgiften tas ut från och med det datum som nätet driftssätts. Det innebär att man får betala för abonnemanget även om abonnemanget inte aktiveras förrän senare. Kostnaden för abonnemangen är 240 kr för bredband, TV och telefoni (3-play) och 157 kr för bredband och telefoni (s.k. fritidsabonnemang). För service och underhåll av fibernätet tillkommer ca 50 kr.

Ny mailadress: Kom ihåg att anmäla ev. ny mailadress så snart som möjligt till föreningen. Gör anmälan på föreningens e-postadress info@etfiber.se.

Fast telefon: Säg inte upp abonnemangen på den fasta telefonen. Gör ni det kommer ni att bli av med telefonnumret. Bredbandsbolaget sköter överflyttningen av telefonen från er nuvarande leverantör till Bredbandsbolaget.

Nu har vi grävt klart

I torsdags blev vårt område färdiggrävt. Vi har nu grävt över 9 mil och det har gått väldigt bra. Visst har en och annan ledning m.m. grävts av eller skadats, men mot bakgrund av hur mycket som finns i marken och ibland på oväntade ställen har det skett vid ett fåtal tillfällen. Det kvarstår en del återställningsarbete av vägar m.m. och det kommer att påbörjas i nästa vecka. Föreningen är mycket nöjd med det arbete som Väg & Byggnadsgrus och deras underentreprenörer har utfört och hur samarbetet med föreningen har fungerat.

När det gäller fibreringen så håller BRS på för fullt att blåsa fiber på den västra sidan av Toftavägen. Arbetet flyter på bra. När blåsningen är klar i området början man att svetsa fibern. För att det ska vara möjligt att fibrera krävs att de som ska ha anslutningsbox utomhus har monterat denna och den medföljande vita fiberkabeln samt fäst fiberslangen i boxen. De fastigheter där det inte ska vara någon anslutningsbox utomhus kommer BRS att fibrera senare.

Framskjuten fiberstart

Föreningen är nu uppe i 615 anslutningar, dvs. 115 fler än när vi beslöt att börja gräva för fiber. Detta innebär en ökning av antalet anslutningar med ca 23 %. De nya anslutningarna inverkar positivt på föreningens ekonomi, som i dagsläget ser bra ut. Ökningen av antalet anslutningar medför dock att grävningen tar längre tid än vi ursprungligen planerade, vilket förstås också förskjuter arbetet med fibreringen. BRS ska ju blåsa fiber till 115 fler fastigheter och svetsa fiber i lika många anslutningsboxar samt göra lika många svetsningar i kopplingsskåpen. Driftsstarten, som vi planerade skulle ske innan jul, kommer därför att förskjutas och vi räknar nu med att allt blir klart i slutet av januari 2015.

Tänk på detta så att ni inte säger upp era avtal på TV och bredband för tidigt. Det kan, för att vara på säkra sidan, vara bra att inte säga upp dem förrän tidigast till slutet av februari 2015. Läs mer om vad som behöver göras inför driftstarten här (klicka på länken).

Grävningen börjar närma sig slutet

Under denna vecka räknar vi med att grävningen ska bli klar på den västra sidan av Toftavägen. Vi håller nu på vid campingen och har lite kvar söderut. På den östra sidan av Toftavägen återstår en del fräsning. Grävningen fortsätter vid Rödhakevägen och söderut. I slutet av veckan kommer ett grävlag att börja längst söderut i området och arbeta sig norrut. Exakt när grävningen blir klar går ännu inte att säga. Det kommer åtminstone att dröja ännu några veckor.

Fibreringen pågår i norra delen av Tofta. Först när fiberblåsningen till alla fastigheter som hör till en nod (vi har tre noder) är klar kan arbetet med svetsningen av fibern påbörjas. Området väster om Toftavägen hör till noden Norra Tofta och svetsningen där kan alltså påbörjas först när hela det området är färdiggrävt.

Grävningen och fibreringen fortsätter

I Eskelhem har BRS nu blivit klara med svetsningen av fibern. I norra delen av Tofta fortsätter man att blåsa fiber. När blåsningen är klar fortsätter man med svetsningen.

Grävning pågår nu vid Maskrosvägen och Kringvägen. Området vid södra Gutebyn är också på gång. På västra sidan om Toftavägen grävs det i området vid Strandpensionatet och området norr om campingen. På vissa ställen har grävmaskinisterna problem med att lägga ner fiberslangarna. Dels är det trångt om utrymme, dels finns många andra ledningen i vägen. Det tar därför lite längre tid jämfört med hur det har fungerat tidigare.