Avbrottsersättning feb 2019

Vi har som många av er märkt drabbats av ett antal avbrott under de senaste två månaderna. Vi är givetvis de första att beklaga detta. Sex av dessa avbrott har uppstått på grund av att Telenors utrustning i våra noder har gått sönder men även några elavbrott har drabbat oss.

Styrelsen kommunicerar med Telenor för att få dem att arbeta hårdare med att hitta orsaken till felen. Där ligger vårt fokus just nu!

Styrelsen har vid senaste sammanträdet dock också beslutat att driva ett ärende om kompensation för de av våra medlemmar som blivit drabbade av avbrotten. Vi kan inte garantera att vi kan få någon kompensation men kan göra ett försök och behöver då veta hur omfattande vi drabbats.

Vi behöver därför stöd från drabbade medlemmar för att genomföra detta. Om du som medlem önskar kompensation vill vi att du anmäler ditt intresse genom att ange personuppgifter på den som står för abonnemanget, när du har varit med om avbrott och ungefär hur långt avbrottet har varit. Du når formuläret här. Senast den 15 februari vill vi ha din anmälan så att vi kan gå vidare snabbt!

Styrelsen för ETfiber