Årsstämma 6 juni

På själva nationaldagen höll föreningen årsstämma i Tofta bygdegård. Ordföranden Per Ahlström inledde kvällen med det sorgliga beskedet att styrelsesuppleanten Leif Myr nyligen avlidit varefter en tyst minut hölls till Leifs minne.

Därefter inleddes sedvanliga stämmoförhandlingar där styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året som gått och samtliga funktionärer vars mandattid gått ut omvaldes. En fråga om hur kommande avtal med tjänsteoperatör ska hanteras när dagens avtal med Telenor går ut 2022 besvarades.

Kvällen avslutades med smörgåstårta och trevlig samvaro.