Styrelsemöte 11 mars

Styrelsen för föreningen hade denna gång möte hemma hos ordföranden i Tofta. Vi fastställde årsredovisningen för 2018 som kommer att läggas fram till stämman den 6 juni. Innan dess ska det givetvis granskas av våra revisorer. Vidare diskuterade vi hur vi ska agera mot Telenor för att få rätsida på de tekniska problem många av våra medlemmar drabbats av under december och januari och framförallt hur de ska kompenseras.

Styrelsen har fått löfte från församlingen att kunna få använda deras arkiv för att arkivera våra handlingar – ett drygt 20-tal pärmar kommer vi att placera där kom vi fram till. Vid nästa insläpp av nya medlemmar den 1 juni har vi just nu fem fastigheter helt klara men en potential på ytterligare 11 fastigheter samt 16 anslutningar i en bostadsrättsförening. Den 1 april dras repet för att få komma med till denna omgång. Nästa styrelsemöte har vi den 13 maj.