Styrelsemöte 27/1

Styrelsen för föreningen hade möte förra måndagen i Eskelhems prästgård som vanligt. Huvudpunkten på mötet var de driftstörningar som drabbat många av våra medlemmar under de senaste två månaderna. De beror, med något enstaka undantag, på att delar gått sönder i Telenors utrustning i våra noder vid sex tillfällen på två månader. Detta kan vi inte acceptera utan styrelsen beslöt att driva ett ärende om kompensation för avbrotten. Mer information om detta finns här på hemsidan.

Vidare ägnade vi en del tid åt att förbereda årsstämman som kommer att hållas torsdag den 6 juni detta år. Det preliminära bokslut styrelsen fick ta del av visar att ekonomin fortsatt är under kontroll. Valberedningen gästade också styrelsen för att förbereda sitt arbete. Styrelsen beslöt att teckna avtal med BRS Networks gällande att få använda deras kartprogram för att hålla vår dokumentation uppdaterad.