Styrelsemöte 26/11

Måndag kväll den 26 november hade styrelsen möte i Prästgården. Vi kan glädjas åt ytterligare nio nya anslutningar, sex helt nya  och tre som går från att vara vilande, som aktiveras nu till månadsskiftet. Vi kan också konstatera att tillväxten ser fortsatt god ut för framtiden med nya områden som planeras och byggs. Styrelsen beviljade även en medlem att omvandla sin aktiva anslutning till vilande per 1 juni.

Delar av styrelsen har även varit på funktionärskväll med Fibernät Gotland för att utbyta erfarenheter med andra fiberföreningar.

Arbete pågår även för att säkra föreningens dokumentation i form av kartdata och handlingar inför framtiden.

Till sist kan vi glädjas åt att inga större tekniska problem rapporterats sedan förra mötet – givetvis med undantag för de driftstopp som varit på grund av GEABs strömavbrott.