Styrelsemöte 20/8

Styrelsen hade möte i måndags kväll då vi bland annat diskuterade föreningens hantering av personuppgifter utifrån EU:s dataskyddsförordning GDPR. En inventering av register har gjorts och till nästa möte kommer en policy för hanteringen att tas fram. Styrelsen beslöt också att skicka ut information via e-post till samtliga medlemmar samt publicera detta även här på hemsidan. Informationen hittar du här.

Vidare rapporterades om arbete med support till medlemmar som haft problem med TV-tjänsten samt telefonin samt att nyanslutningarna den 1 juni flutit på som planerat. Till den 1 december finns just nu ett tiotal fastigheter som visat intresse för att ansluta sig, senast den 15 september behöver avtalen vara inne.