Bredbandsbolaget blir Telenor

Som ni kanske redan känner till har Bredbandsbolaget gått upp i Telenor och försvinner som varumärke. Därmed är Telenor vår leverantör av bredband till föreningen. Mer info om sammangåendet finns här.

Det innebär också att det är ett nytt telefonnummer vid supportärende etc. Du ska nu ringa 020-222 222 för att komma i kontakt med kundservice.

Priser, innehåll i tjänsterna etc påverkas inte alls för oss – vårt avtal löper på precis som förut.