Föreningsstämman

Söndagen den 13 maj höll vi den årliga föreningsstämman i Eskelhems bygdegård. Vid mötet deltog ett femtiotal personer varav 36 medlemmar med rösträtt på stämman. Ordföranden Per Ahlström inledde stämman med att berätta om året som varit och betonade då särskilt det positiva med att så många ännu vill ansluta sig till nätet. Styrelsen föredrog också verksamhetsberättelse och bokslut för 2017. Vi kan konstatera att föreningens ekonomi är fortsatt god vilket gör att föreningen under överskådlig tid inte kommer att behöva ta ut de 50:-/månad som vi sa från början och som många andra föreningar behöver ta ut.

En ny styrelseledamot valdes in i styrelsen – Elisabeth Lindros som hälsades välkommen. I övrigt omvaldes Mikael Carlsson Kerstell, Urban Eskelund och Mikael Swenson på två år i styrelsen. Stämman avslutades med att Per tackade Birgitta Siltberg för sina sex år i styrelsen och det omfattande arbete hon lagt ner för föreningens räkning.

Protokollet från stämman hittar ni här på hemsidan under ”Om oss” och givetvis även via denna länk.

Efter stämman serverades en delikat smörgåstårta samt kaffe med kaka.