Styrelsemöte 23/1

Styrelsen hade möte måndagen den 23 januari i Eskelhems prästgård. På mötet konstaterades att de efteranslutningar som enligt avtal med Bredbandsbolaget skulle driftsättas den 1 december blivit försenade. Bredbandsbolaget har gått med på att stå för kompensationen till dessa.

Vidare informerades om att ett strömavbrott på Tofta södra orsakat ett avbrott på fyra timmar för de som är anslutna dit. Det visade sig då att UPSen i noden behöver byta batterier vilket styrelsen uppmanar Bredbandsbolaget att göra omedelbart. Dessutom diskuterades alla de efteranslutningar som är på gång till sommaren, det ser ut att bli rekord.

Till sist förbereddes årets årsmöte. Datum fastställs på nästa styrelsemöte som hålls den 13 mars.