Styrelsemöte 24/10

Vi testar en ny giv och ger korta referat från styrelsemötena här på hemsidan. Vid senaste mötet den 24/10 togs följande upp:

  • Ny lag för ekonomiska föreningar. Birgitta Siltberg hade gått igenom alla ändringar i den nya lagen för att se hur det kommer att påverka oss. Några stadgeändringar kommer att behövas som styrelsen återkommer med till årsstämman.
  • Svartfiber. Vi har fått förfrågan från ett företag om att hyra sk svartfiber, dvs man hyr bara tråden och fixar själv kommunikationen. Det kan innebära en liten intäkt för föreningen. Diskussionen med motparten ska fortsätta.
  • Nya anslutningar. Till 1 december i år har vi fyra nya anslutningar på gång och till nästa sommar ett stort antal i Smågårde. Sista dag för att anmäla sig till sommaren är 1 april.
  • Serviceavtal. Styrelsen beslöt på förra mötet att teckna serviceavtal med BRS Networks gällande akuta jobb på nätet. Det innebär att vi nu är garanterade max ett dygns inställelsetid vid större fel (>20 anslutningar). Syftet är att trygga driften i vårt nät.
  • Valberedning till Fibernät Gotland. Tage Appelvist kommer att representera föreningen i denna.
  • Förrättningssammanträde ledningsrätt. Per Ahlström tror att det kan komma att hållas efter nyår.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 5 december.