Föreningsstämman 2016

I söndags hölls årets föreningsstämma, den här gången i Eskelhems bygdegård. Ett 30-tal personer deltog, varav 26 medlemmar med sammanlagt 27 röster. Per Ahlström valdes till mötesordförande och stämman genomfördes på sedvanligt sätt. Det blev två nya i styrelsen. Dels Mikael Swenson som valdes in som ordinarie ledamot på två år, dels Leif Myr som suppleant på två år. Den nya styrelsen består nu, förutom av de två nämnda, av Per Ahlström, Stellan Bolin, Urban Eskelund, Mikael Carlsson och Birgitta Siltberg, samtliga ordinarie ledamöter, och Mikael Lindholm som suppleant.

Även på revisorssidan blev det några nyval. Nils-Åke Axelsson blir ny revisor tillsammans med Tage Appelqvist. Till revisorssuppleant valdes Lars-Göran Lundh. I valberedningen ingår Göran Wallin och Folke Gardelin.

Mötet avslutades genom att Per Ahlström tackade avgående ledamoten Stig Pettersson och suppleanterna Ulla Johansson och Svante Larsson för allt deras arbete i styrelsen. Alla tre hade avböjt omval. Ulla och Svante har varit suppleanter under de senaste två åren. Stig har varit med i styrelsen sedan föreningen bildades i januari 2013, först som ordinarie ledamot och sedan som  vice ordförande de tre senaste verksamhetsåren.

Nyhet 0620

Nu finns stämmoprotokollet att läsa här.