Årsmötet den 1 maj

Årsmötet hölls i Tofta bygdegård. Ca 50 personer, varav 44 medlemmar, kom till mötet. Per Ahlström hälsade alla välkomna och inledde med en del information i form av siffror. Antalet medlemmar uppgår till 590 stycken och 5-6 stycken nya är på gång. De flesta medlemmar är förstås bosatta på Gotland, men ca 90 bor i Stockholmsområdet, 40 i övriga Sverige och 4 i utlandet. Föreningen har grävt drygt 9 mil, fräst i berg ca 3-4 km och lagt ner ca 20 mil slang.

Birgitta Siltberg berättade om varför Bredbandsbolaget haft stora problem med långa telefonköer och fel i fakturor. I mitten av december tog Bredbandsbolaget över 290 000 Tele2-kunder och måste på grund av den stora anstormningen av frågor till kundservice nyanställa 300 personer. Dessa har inte hunnit få tillräckliga kunskaper varför många fel har uppstått. Birgitta berättade också om skälen till varför föreningen valde Bredbandsbolaget och jämförde vad ett avtal med annan operatör skulle ha medfört ekonomiskt för föreningen och medlemmarna. Föreningen har mycket god ekonomisk ställning, vilket bl.a. innebär att föreningen under ganska lång tid klarar kostnaderna för service och underhåll utan att medlemmarna behöver debiteras för dessa.

Många medlemmar har haft problem med beställning av utrustning, leveranser, tekniska fel, fel priser m.m. Föreningen har fått viss kompensation från Bredbandsbolaget och den har medlemmarna tillgodoräknats helt som ett avdrag om 300 kr på senaste fakturan. Ev. ytterligare kompensation för problem måste respektive medlem begära direkt från Bredbandsbolaget. Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Bredbandsbolaget och måste därför betala för abonnemangen oavsett hur bredbandstjänsterna fungerar för en enskild medlem. Birgitta uppmanade också mötesdeltagarna att kontrollera sina fakturor så man inte betalar för mycket för extra TV-box (59 kr/månad), inspelningsbar box (599 kr) och inte betalar någon engångskostnad för extra TV-box (vissa medlemmar har felaktigt debiterats 499 kr).

Själva årsmötet gick planenligt. Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och arvoden till dessa beslutades av mötet.

Efter årsmötet informerade Mikael Carlsson om batteribackup (UPSer). I våra tre noder har Bredbandsbolaget installerat UPSer så att vi klarar cirka tre timmars strömavbrott i vårt nät. Det är inte unikt men ovanligt för föreningar på Gotland att operatören investerat extra i detta. För att klara ett strömavbrott fullt ut måste vi ju dock även ha UPS i hemmen så därför har styrelsen beslutat att samordna ett inköp från BRS till alla medlemmar som vill ha. Till UPSerna skall man koppla konvertern, routern och ev. telefonen. Backuperna räcker i ca tre timmar. Mer info om den UPS vi valt att erbjuda finns här:

De som vill köpa en UPS ska kontakta föreningen, t.ex. genom att maila till info@etfiber.se. Priset för en UPS är 749 kr om minst 50 medlemmar beställer. Annars blir priset 100 kr högre. Har ni frågor så kontakta Mikael C på carlsson_mikael@hotmail.com