Bredbandsbolaget; priser, problem m.m.

Glädjen över att det har gått så bra att bygga fibernätet och att hela nätet nu är i drift överskuggas lite av de problem som många medlemmar har haft för att komma i kontakt med Bredbandsbolagets kundservice. Belastningen på kundservice är väldigt hög nu bl.a. beroende på att man tagit över Tele2-kunder och det är lite otur att det sker just nu när vi ska starta våra abonnemang.

Belastningen på kundtjänst har också resulterat i att allt inte har blivit rätt från början när det gäller de priser som våra medlemmar ska betala för olika tjänster. Det är även en del problem vad gäller leveranserna av utrustningen.

Priser

 • Startavgifter. Våra medlemmar ska inte betala några startavgifter för bredband, TV eller telefoni. Detta gäller under de sju år som föreningen har avtal med Bredbands-bolaget.
 • Fraktavgift. Fraktavgiften om 96 kr måste tyvärr betalas.
 • Extra TV-box. I TV-abonnemanget ingår en HD TV-box (ej inspelningsbar). En extra TV-box kostar 59 kr per månad. Priset gäller under de sju år som föreningen har avtal med Bredbandsbolaget.
 • Inspelningsbar TV-box. En inspelningsbar TV-box (eg. en inspelningsbar hårddisk) kostar 599 kr om man beställer den från början. Beställer man den senare kostar den 699 kr. Priset är inte reglerat i avtalet med Bredbandsbolaget och kan därför ändras under avtalstiden.
 • Större TV-paket. I abonnemanget ingår T-1 Bas. Paketet T-2 Flex kostar 79 och   T-3 Stor 229 kr per månad. Dessa priser är inte reglerade i föreningens avtal med Bredbandsbolaget och kan därför ändras under avtalstiden. Det beror på att Viasat, TV4 m.fl. kan komma att ta bort eller lägga till kanaler i sitt utbud som påverkar Bredbandsbolaget och deras prissättning. Detsamma gäller förstå övriga kanalpaket. Ett tips är att bevaka Bredbandsbolagets utbud av TV-tjänster och passa på när de har ett bra erbjudande.
 • Snabbare bredband. I avtalet ingår bredband 100/100 Mbit. Bredband 250/100 kostar 79 kr per månad. Priset är inte reglerat i avtalet med Bredbandsbolaget och kan därför ändras under avtalstiden.

Vad gör jag om fakturan från Bredbandsbolaget är fel?

Uppgifterna om priserna och startavgifterna är bekräftade av Bredbandsbolaget. Det innebär att kundservice ska ändra ev. felaktiga fakturor när våra medlemmar kontaktar dem. Skulle någon medlem inte få sin faktura rättad maila föreningen (info@etfiber.se) och berätta vari felet ligger så ska vi se till att felet rättas. Bredbandsbolaget                    Tillägg 2015-02-18: Bredbandsbolaget kommer att rätta fel som rör TV-tjänsterna. Läs mer i inlägget ovan.

Leverans av utrustningen till hemadressen

Många medlemmar bor på fastlandet och vill ofta få leveransen av routern och TV-boxen till sin hemadress, men Bredbandsbolaget vill skicka utrustningen till installationsadressen i Eskelhem eller Tofta. Föreningen har flera gånger under en månads tid försökt få besked från Bredbandsbolaget att medlemmar som så vill ska få leveranserna till hemadresserna på fastlandet, men än så länge bara fått till svar att man ska återkomma med besked. Det vi som förening kan göra är därför att uppmana de medlemmar som berörs att vid beställningen kräva att få leveransen till hemadressen. Tänk också på att TV-boxen och routern skickas i olika paket och att det kan dröja flera dagar mellan leveranserna.

Tillägg 2015-02-05: Bredbandsbolaget har idag meddelat att de i fortsättningen skickar utrustningen till hemadresserna för de medlemmar som vill det. Nu kan man alltså får utrustningen skickad till fastlandet i stället för till Gotland.

Saknas TV-kanaler?

Flera medlemmar har berättat att de enbart har 3-4 kanaler i sin TV-box. Det är (oftast) enkelt att åtgärda bara man kommer fram till Bredbandsbolagets tekniska support. Felet kan avhjälpas direkt.

Telefoni

Flera har haft problem med att få telefonen att fungera. Ring kundservice (teknisk support). Ibland kan felet avhjälpas direkt. Ibland måste en felanmälan göras (det gör kundservice) och det kan då ta några dagar innan felet är avhjälpt.

Var inte förvånade om ni får flera brev från Bredbandsbolaget om telefonin. Det kan komma fem brev med samma datum och innehåll.

Hur når man kundservice?

När man ringer kundservice kan följande tre alternativ förekomma.

 • Man har möjlighet att lämna sitt telefonnummer så ringer kundservice upp.
 • Besked om beräknad väntetid
 • Man placeras i kö utan information om beräknad väntetid

Ett tips om väntetiden är lång eller det är oklart hur lång väntetiden är. Lägg på luren och ring igen om en liten stund. Upprepa tills det blir möjligt att lämna telefonnumret. Varför det helt plötsligt går att lämna telefonnumret vet vi inte, men det är värt att ringa flera gånger för att slippa vänta i kön.

Några medlemmar har upplevt att telefonköerna är mycket kortare tidigt på morgonen (kundservice har öppet 08-22 varje dag).

Hela fibernätet än nu driftsatt

Så har då äntligen våra medlemmar i södra delen av Tofta fått fiber till sina fastigheter. I onsdags, dvs. några dagar före det utlovade datumet 31 januari, blev BRS klara med arbetet och ”tände ljuset” i fibern i det området. Det är nu enbart några medlemmar, som har fibern direkt in i huset och inte kunnat vara på plats för att släppa in BRS för svetsning av fibern, som ännu inte fått ljus i sin fiber. BRS återkommer förstås till de som berörs så att även de ska kunna utnyttja fibernätet.

Driftsättning av de sista områdena

Nu ska vi driftsätta de sista delarna av vårt fibernät. Alla som har anslutna fastigheter inom detta område har i dag fått mail om detta. De som har anslutningsboxen på husets utsida kommer att kunna använda fibernätet från och med den 31 januari.

En del som inte har anslutningsboxen på utsidan av huset, utan har fibern direkt in i huset, kan dock få vänta lite till eftersom BRS måste kunna komma in i huset för att blåsa och svetsa fibern. Den 28 januari och den 6 februari är det tänkt att BRS ska göra inomhusjobben. Vi tror att vi har bra koll på vilka fastigheter det gäller, men för att kunna nå alla och bestämma när BRS ska blåsa och svetsa fibern vill vi att de berörda sänder ett mail till föreningen (info@etfiber.se) så snart som möjligt. Skriv vilken fastighet det gäller och ange telefonnummer (dagtid). Skriv gärna också vilken dag, den 28 januari eller 6 februari, som passar bäst.

Nu är vi igång!

ET-fiber höll i går onsdag den 7 januari en invigning av fibernätet i samband med att nod 1 och 2 togs i drift. Trots kort varsel och att det var vardag samlades ett 50-tal medlemmar i snålblåsten. Bilder finns under ”Projektet/Bilder” i menyn ovan.

Dagen till ära ringdes det i kyrkklockorna i både Eskelhem och Tofta.

Ordföranden Per Ahlström inledde invigningen med att skåla med alla i den (alkoholfria) bubbel alla bjöds på. Han berättade därefter om fibernätets tillkomst från första mötet för tre år sedan tills i dag. Han berättade bl.a. att

 • det är grävt ca 9 mil och lagts ca 20 mil slang
 • samarbetet med entreprenörerna Väg & Byggnadsgrus och BRS Networks fungerat mycket bra.
 • föreningen totalt har 585 medlemmar med totalt 620 anslutningar
 • 554 abonnemang är tecknade med Bredbandsbolaget.
 • medlemmar, områdesansvariga och styrelse lagt ned ett stort antal timmar i projektet, där enbart styrelsen för sin del beräknas har lagt ned långt mer än 6000 timmar.

Därefter talade oppositionsrådet Eva Nypelius och beskrev inledningsvis bakgrunden till Region Gotlands satsning på bredband på Gotland med målet att alla socknar ska ha tillgång till bredband via fiber under 2015. Hon betonade vikten av tillgång till fiber för landsbygdens fortlevnad och utveckling både för boende, besöksnäring och företagande. Hon framhöll att Gotland ligger långt framme i jämförelse med övriga landet i bredbandsutbyggnad och det beror på den fantastiska engagemang som ET- fibers styrelse och medlemmar är ett exempel på.

Sedan beskrev Region Gotlands fiberansvariga tjänsteman Anne Ståhl Mousa de möjligheter och tjänster som nu kan utvecklas genom den nya teknik fiber innebär.

Avslutningsvis invigdes fibernätet av Eva Nypelius genom att knyta ihop två band (i Bredbandsbolagets färger grönt och vitt) och därmed uttryckte att nu är Eskelhem och Tofta sammankopplade med varandra och övriga världen. I samband med detta blåste styrelseledamoten Mikael Lindholm en mäktig fanfar i sitt näverhorn. En värdig avslutning där gårdagens kommunikationssystem lämnar över till nutidens.

Pressen var inbjuden till invigningen och på dagens helagotland.se finns ett reportage med bilder. Länk http://www.helagotland.se/samhalle/nu-kan-man-surfa-snabbt-i-eskelhem-och-tofta-10591567.aspx

 

Invigning av fibernätet

På onsdag den 7 januari är det äntligen dags att inviga vårt fibernät.
Oppositionsrådet Eva Nypelius (C) och Regionens bredbandsansvarige Anne Ståhl Mousa kommer att invigningstala.
Pressen, Gotlands Radio m.fl. är inbjudna.
Alla medlemmar som vill vara med vid invigningen är välkomna.
Vi samlas vid Eskelhems kyrka kl. 11:30.
 
Styrelsen
ET-fiber