Bredbandsbolagets tjänster

Det är många som hör av sig och vill ha uppgifter om Bredbandsbolagets priser för extra TV-box, TV-paket m.m. Kompletta uppgifter finns i en broschyr från Bredbandsbolaget som vi tyvärr endast kan distribuera via e-post – skicka en fråga till info@etfiber.se så kommer en länk.

Några medlemmar har hört av sig och berättat att Bredbandsbolagets kundservice lämnat fel prisuppgifter för extra HD TV-box och inspelningsbar HD TV-box. Föreningen har påtalat detta för Bredbandsbolaget och de håller på att rätta till felet. En extra TV-box ska för våra medlemmar kosta 59 kr per månad. Priset för en inspelningsbar TV-box ska vara 599 kr om man beställer den direkt första gången man ringer Bredbandsbolaget och 699 kr vid senare beställning. En HD TV-box som inte är inspelningsbar ingår i grundpriset och kostar alltså inget extra.

Bredbandsbolagets kundservice lämnar också i bland fel besked och säger att det inte ännu går att beställa utrustning och extratjänster. Detta är fel och stå därför på er om ni får det svaret. Stå också på er om ni får beskedet att ni inte finns med i deras listor, men var noga med att ange om adressen börjar med Eskelhem eller Tofta. Vi har kontrollerat flera sådana fall och de aktuella medlemmarna finns med. Säger man bara t.ex. XX-vägen hittar de inte er i listan, utan man måste även säga Eskelhem eller Tofta.Vi har kontaktat Bredbandsbolaget och krävt att man omedelbart ser till att kundservice lämnar rätt besked vilket de lovat göra.

Driftsättning av fibernätet

Den 7 januari driftsätts fibernätet i delar av vårt fiberområde. Det sker i Eskelhem (utom toftabadområdet), norra och västra Tofta (väster om Toftavägen). Övriga delar av fibernätet, området mellan Sockenstigen i norr (ca 300 meter norr om Toftagården) och Paviken i söder, driftsätt i månadsskiftet januari/februari. Vi kommer att informera om datum för driftstart så snart datumet är klart.

Alla medlemmar, oavsett i vilket område ens fastighet ligger, som ska ha ett bredbandsabonnemang kan nu ringa till Bredbandsbolagets kundservice för att registrerar sig som ny kund, beställa eventuella extratjänster och lämna uppgifter så de kan skicka den utrustning, t.ex. router och TV-box, som ni behöver.

Tänk på följande:

  • Berätta för Bredbandsbolaget att ni hör till Eskelhem Tofta fiberförening. De vet vilka tjänster som ingår i föreningens avtal med dem och vad ni har avtalat med fiberföreningen.
  • Uppge den adress som ni vill att Bredbandsbolaget ska skicka utrustningen till (kan vara annan än den där utrustningen ska monteras).
  • OBS Den som vill få sin fasta telefon flyttad måste meddela Bredbandsbolaget det. Ni får då behålla ert nuvarande telefonnummer. Berätta om ni har analog telefoni eller IP-telefoni (dvs. via bredband) och om ert område driftsätts den 7 januari eller först i månadsskiftet januari/februari. Detta är viktigt så ni inte står utan telefon under en tid.
  • De som har trygghetslarm måste prata med Regionens hemtjänst först om ev. flytt av telefonen så det inte uppstår några problem med larmet.
  • I Bredbandsbolagets information står att man ska kontakta dem vid flytt eller uppsägning av abonnemang. Observera att fiberföreningen måste kontaktas först.

Fiberföreningen kommer att fakturera medlemmarna för abonnemangen från den 1 februari. Abonnemangsavgiften för bredband, telefoni och TV är 240 kr och för bredband och telefoni 157 kr. För föreningens kostnader för service och underhåll av fibernätet tillkommer 50 kr. Eventuella extratjänster och samtalsavgifter fakturerar Bredbandsbolaget medlemmen direkt.

Alla medlemmar som ska ha ett abonnemang har fått information via mail om hur man ska kontakta Bredbandsbolaget. I mailet finns även ett informationsblad från Bredbandsbolaget om de tjänster man beställt via föreningen (bredband, telefoni och TV eller bredband och telefoni). Vidare står det om man ingår i det område som driftsätts den 7 januari eller i det andra området.

Informationsblad 3play (bredband, telefoni och TV)

Informationsbland Fritid (bredband och telefoni)

Utdelning av konvertrar

Konvertrar (mediaomvandlare) till alla medlemmar som ska ha ett abonnemang har nu kommit till föreningen. Vi kommer att dela ut dem efter julhelgen vid nedan nämnda tillfällen. All övrig utrustning som router, TV-box m.m. skickar Bredbandsbolaget ut direkt till berörda medlemmar.

Tofta bygdegård:                                                                                                            Lördag 27 dec. kl. 10:00 – 14:00                                                                                    Söndag 4 jan. kl. 10:00 – 14:00

Eskelhem f.d. affären:                                                                                                    Söndag 28 dec. kl. 10:00 – 14:00                                                                                Torsdag 8 jan. kl. 18:00 – 19:00                                                                                      Tisdag 13 jan. kl. 18:00 – 19:00                                                                                      Onsdag 21 jan. kl.18:00 – 19:00                                                                                    Måndag 26 jan, kl. 18:00 – 19:00

De som inte har möjlighet att hämta sin konverter vid någon av dessa tillfällen kan hämta hos Per Ahlström Tofta (070-243 70 88), Mikael Lindholm Eskelhem (0702-68 60 90), Stellan Bolin Eskelhem (070-316 65 66) eller Birgitta Siltberg Eskelhem (070-553 05 11).

Bredbandstelefoni

Det är många som har telefoni via bredband. Som vi informerat om flera gånger ska man inte säga upp sin fasta telefon, utan det sköter Bredbandsbolaget. Telia har i de flesta fall en månads uppsägningstid på bredbandsabonnemangen. När man säger upp ett bredbandsabonnemang hos Telia där även telefoni ingår, måste därför Bredbandsbolaget flytta över telefonnumret inom en månad, eftersom bredbandet stängs av efter en månad. Säg därför inte upp ett bredbandsabonnemang innan det är klart när telefonnumret kan flyttas över.

Skulle någon medlem redan ha sagt upp sitt bredbandsabonnemang hos Telia och riskerar att bli av med telefonnumret (vilket tyvärr har hänt), ta genast kontakt med Telias kundtjänst. Med lite tur ligger numret fortfarande öppet hos Telia och då kan det gå att få tillbaka numret utan kostnad. Ligger numret inte öppet kan man ändå få tillbaka det genom att öppna ett nytt abonnemang hos Telia (kostnad 1 000 kr), under förutsättning att numret inte övertagits av annan person.