Fynd från 1100-talet

Vid grävningen vid Smågårde i Gnisvärd hittades i måndags stenreliefer från 1100-talet. Arkeologerna tror att stenarna kommer från någon av de tidigare stenkyrkorna i Eskelhem eller Tofta. Bilderna på stenarna är välbevarade. Stenarna, som nu är flyttade till Fornsalen, kan ha återanvänts vid byggandet av ett hus på 1800-talet. Läs mer om fyndet på helagotland.se.

Förutom vid Smågårde grävs nu vid Rådjursvägen och sedan fortsätter det grävlaget söderut på den västra sidan av toftavägen. I södra Tofta är det klart vid Valva, där en samläggning med vattenledning skett inom vissa delar av området. Grävning har påbörjats vid Brandvägen. Det är området norr om Brandvägen som ska grävas i första hand.

Svetsning i Eskelhem och grävning i Tofta

I Eskelhem är fibreringen (blåsningen av fibern) klar och nu ska BRS börja svetsa fibern.

I norra delen av Tofta bör grävningen och fräsningen bli klar denna vecka. På västra sidan av toftavägen är i stort sett Stenvägen klar och grävlaget fortsätter i övriga områden norr om gnisvärdsvägen.

Även området vid Paviken bör bli klart denna vecka. Därefter fortsätter det grävlaget mot de östra delarna av Tofta södra och i första hand områden som ligger norr om Brandvägen.

Det är inte för sent …

… att ansluta sin fastighet till fibernätet. I alla fall inte om fastigheten är belägen i den södra delen av Tofta. Som vi informerade om i går kommer grävningen snart att påbörjas i den del av Gutebyområdet som ligger norr om Gutebyvägen. I övriga delar av södra Tofta är det därför fortfarande möjligt att ansluta sin fastighet. Detsamma gäller området mellan campingen och gnisvärdsvägen.

Vill man ansluta sin fastighet när fibernätet är färdiggrävt kan kostnaden för anslutningen bli väldigt mycket högre. Det beror på att varje fastighet måste ha en egen fiberledning till ett s.k. optoskåp. Fastighetsägaren får då betala hela kostnaden för grävningen till närmaste optoskåp och alla andra kostnader som tillkommer. Är fastigheten belägen långt från närmaste optoskåp kan kostnaden för anslutningen bli 25-30 000 kr eller ännu högre.

Kontakta någon i styrelsen eller maila till info@etfiber.se för mer information och för frågor om eventuell anslutning.

Grävningen är i full gång igen

Nu är grävmaskinerna i full gång igen efter semestern. På tur står bl.a. Stenvägen, dvs. området som ligger norr om den södra gnisvärdsvägen. Grävning kommer också att ske mot Valva och därefter i Gutebyområdet norr om Gutebyvägen. Området söder om Gutebyvägen berörs inte nu.

I Eskelhem fortsätter BRS att blåsa fiber till alla fastigheter som hör till nodområde 1. Förhoppningsvis har alla berörda fastighetsägare satt upp sina anslutningsboxar på plats. I annat fall går det inte att blåsa fiber. Själva svetsningen av fibern kommer att ske något senare.