Under semestern och efter semestern

Grävlagen tar nu en välförtjänt semester, men inte riktigt ännu. De ska först försöka bli klara med borrningen och fräsningen i Eskelhem. Det bör bli klart under de första dagarna i nästa vecka (v 28). I norra delen av Tofta är det en del kvar och det görs klart när grävlagen är tillbaka efter semestern. En grävmaskinist kommer dock att arbeta även under övrigas semester. Han kommer att gräva längre sträckor och inte in till några hus. Efter semestern (V31) är det tänkt att grävning ska ske vid Stenvägen och vid Smågårdeområdet.

Under sommaren kommer styrelsen och några av de områdesansvariga att besöka alla som har fritidshus och en hel del permanentboende i de södra delarna av toftaområdet. Vi vill säkerställa att allt är klart inför grävningen, som ju kan komma att ske när man lämnat sitt fritidshus för säsongen. Alla ledningar (t.ex. el, telefon, VA) måste vara utmärkta. Vidare måste det vara röjt på tomten, ev, plattor eller annat som kan vara i vägen borttagna. Var fibern ska dras in i huset måste vara utmärkt. Anslutningsboxen och den medföljande fiberkabeln måste vara monterad. Är inte anslutningsboxen med fiberkabeln monterad när BRS ska fibrera nätet, får tyvärr fastighetsägaren betala den extra kostnad som detta medför. Många måsten, men det är nödvändigt för att grävningen och sedan fibreringen ska kunna ske utan onödiga avbrott och därmed onödiga kostnader.

Fiberstyrelsen vill önska alla fibervänner en riktigt skön sommar.