Aktiviteter under vecka 26

Under kommande vecka gräver föreningen i norra delen av Tofta vid bl.a. Licksarve,  Ansarve, Fättings  och Östergårde. Samtidig påbörjas borrningen under vägar i Eskelhem och fräsning i berg.

Under helgen har det andra av tre nodskåp satts på plats. Den här gången vid transformatorn i närheten av kyrkan i Eskelhem (se bilder här). Det är via det här nodskåpet som fiberföreningen får in all datatrafik till sitt fibernät.

På torsdag, den 26 juni, mellan kl. 18 och 19 kan alla som ännu inte hämtat ut någon anslutningsbox hämta en sådan. Utdelningen sker vid bygdegården i Eskelhem. Lite senare i sommar delas boxar ut även i Tofta.

Inför fiberblåsningen i Eskelhem

Det är snart färdiggrävt i Eskelhem. Nästa steg är att BRS ska blåsa och svetsa fibern. När det sker måste anslutningsboxarna vara monterade och den svarta fiberslangen fastsatt i boxen. Även den vita fiberkabeln, som följer med anslutningsboxen, ska vara på plats. Detta måste vara gjort senast den 30 juni. För Instruktion om hur man sätter upp boxen se här på Hemsidan under ”Teknik ute”.

Blir BRS tvungna att komma tillbaka till en fastighet för att anslutningsboxen, fiberslangen eller fiberkabeln inte är monterad, får fastighetsägaren själv betala den extra kostnad som detta medför. Det är därför viktigt att allt finns på plats i tid.

De som inte har hämtat ut sin anslutningsbox kan göra det mellan kl. 18.00 och 19.00 torsdagen den 26 juni vid Eskelhems bygdegård. Det går även bra att hämta box hos Birgitta Siltberg (070-553 05 11) eller Stellan Bolin (070-316 65 66).

Föreningen kommer även att dela ut anslutningsboxar i Tofta (vid Nymans) någon gång under juli månad för medlemmar med fastigheter i Toftaområdet. Vilken dag det blir meddelas senare.

Snart färdiggrävt i Eskelhem

Det är snart färdiggrävt i Eskelhem. Det som återstår är att borra under vägar och en del fräsning i berg. Det är ca 500 meter som ska fräsas. Såväl borrning som fräsning kommer att påbörjas om ca en vecka.

Ett av Väg & Byggnadsgrus grävlag rör sig nu mot Tofta. Grävning pågår från Larsarvebron västerut mot toftavägen. Grävning pågår också i norra delen av Tofta vid Licksarve och Tofta Möbler.

Under fliken ”Projektet” finns nu några fler bilder från grävningen i Eskelhem och en bild från den välbesökta årsstämman i Eskelhems bygdegård den 1 maj.