Utlämning av anslutningsboxar

Söndagen de 8 juni mellan kl. 10 och 12 delar styrelsen ut anslutningsboxar till de som ännu inte hämtat ut sin box. Det sker på parkeringen vid Nymans Kiosk och Pizzeria. Då visar vi även hur boxen bör monteras.

Vi kommer att dela ut boxarna vid minst ett tillfälle till under sommaren. Det går även bra att hämta anslutningsboxar i Eskelhem hos Stellan Bolin (070-316 65 66) eller Birgitta Siltberg (070-553 05 11) eller i Tofta hos Urban Eskelund (070-236 46 99)..

Den som redan har hämtat ut sin anslutningsbox men har någon fråga att ställa till styrelsen är också välkommen den 8 juni.

Grävningen flyter på bra

Grävningen i Eskelhem går fortare än beräknat. I morgon tisdag sätts ytterligare en grävmaskin in. Nu är det alltså fyra grävlag på gång i Eskelhem. Närmast på tur denna vecka är längs eskelhemsvägen på den norra sidan från kyrkan västerut till Prästgåden, Rovide och vidare mot Kvarne. Grävning kommer också att ske från Unghanse, Övide och till Kvarne.

Snart gräver vi i norra Tofta

Grävningen i Eskelhem går över förväntan. Visserligen har några elledningar och avloppsrör ”kommit i vägen” på grund av att fastighetsägare inte känt till var ledningarna går, men inga större skador har inträffat, och de som inträffat har åtgärdats snabbt.

Idag gräver ett grävlag vid Frändarve och fortsätter mot Rovalds och Övide i norra delen av Eskehem. Det andra grävlaget rör sig norrut längs med västergarnsvägen upp mot eskelhemsvägen och fortsätter sedan västerut på den södra sidan av eskelhemsvägen.

Ytterligare en grävmaskin sätts nu in, så arbetet kommer att löpa på bra. Så bra att grävningen i norra delen av Tofta kommer i gång i månadsskiftet maj/juni. De medlemmar i Tofta som har fastigheter norr om eskelhemsvägen och som berörs kommer i dagarna att få ett mail om vad som måste förberedas på den egna tomten. Senast den 26 maj ska förberedelserna vara klara så det inte behöver bli några onödiga stopp för grävmaskinerna. Vilka förberedelser som ska göras framgår också här på hemsidan under fliken ”Projektet” .

Mötet i Eskelhem den 1 maj

Vid mötet i Eskelhems bygdegård den 1 maj deltog ca 220 personer, varav 166 medlemmar med sammanlagt 174 röster. Det medförde att bygdegården var fylld till sista plats. Mötet inleddes med årsstämman då en delvis ny styrelse valdes. När årsmötesprotokollet justerats läggs det in på hemsidan och då läggs också namnen på de nya styrelsemedlemmarna in.

Efter själva stämman informerade Per Ahlström och Stellan Bolin om fiberprojektet och vad som kommer att hända framöver. Att grävningen, som påbörjats i Eskelhem, går bra har vi redan skrivit om här på hemsidan. När det är färdiggrävt i Eskelhem, vilket kan ske under maj månad, kommer grävningen att fortsätta i norra delen av Tofta. Samtidigt ska fibreringen påbörjas i Eskelhem. Innan dess måste anslutningsboxarna vara monterade.

Stellan passade på att påpeka att de markeringar av bl.a. elledningar som satts ut av GEAB aldrig får röras. Om de skulle flyttas, även om det skulle ske marginellt, kan det få till följd att en ledning grävs av och kostnaden för skadan drabbar föreningen.

De medlemmar som var på plats i bygdegården fick med sig hem den anslutningsbox som ska monteras på husets utsida. Birgitta Siltberg informerade om hur boxen ska monteras och vad man bör tänka på vid valet av ingång i huset. På hemsidan finns en beskrivning av hur monteringen bör göras. Mikael Carlsson visade var beskrivningen finns på hemsidan och också vilken övrig information som finns på hemsidan.

Innan mötet avslutades tackade en av föreningens medlemmar styrelsen för dess arbete under året.