Årsstämma den 1 maj

Torsdagen den 1 maj kl. 18:30 kommer föreningen att hålla ordinarie årsstämma i Eskelhems bygdegård. Alla medlemmar är välkomna. Kallelse kommer att skickas ut ca tre veckor före stämman.

Av § 16 i föreningens stadgar framgår vilka ärenden som ska tas upp på en ordinarie årsstämma. Vill medlem att ett annat ärende ska tas upp på stämman, måste anmälan om detta göras till styrelsen senast fyra veckor innan, dvs. senast den 4 april. Anmälan kan skickas till info@etfiber.se eller till någon i styrelsen.

Efter stämman kommer information att ges om hur grävprojektet fortlöper. Tid för frågestund kommer givetvis också att finnas.

Kartan börjar ta form

Vi har nu stökat runt lite här på Hemsidan samtidigt som planläggningen för grävningen pågår för fullt.

Under menyn ”Områden” ser ni nu alla områdesansvariga, vilka områden som vi delat upp projektet i samt hittar en länk till Fiberkartan där ni kan se den tänkta sträckningen. OBS! Den är under arbete så den förändras hela tiden och den sträckning som visas är preliminär. Vill ni veta hur sträckningen är tänkt mer i detalj i just ert område så kontakta den områdesansvariga där.