Förlängd tid för anslutning

Vi är nästan framme vid 500 avtal och har ju bestämt oss för att gå vidare med projektet. Det finns dock ganska många som ännu inte sagt om de vill ansluta sig eller inte. Därför skickar vi i dagarna ut ett påminnelsebrev till de som vi inte fått något svar ifrån. Detta innebär att vi utsträcker tiden på att ansluta sig fram till den 30 december. Alla avtal och inbetalningar som kommer in innan dess ansluter sig till ordinarie kostnad. De som eventuellt ansluter sig senare (innan grävstart) kommer att få betala de extrakostnader som uppstår för bl. a. omprojektering av nätet, dock minst 2000 kronor.

Ni som ännu tänker ansluta er skickar in anslutningsavtal (finns på hemsidan under ”Dokument”) samt betalar delbetalningen på 6000 kr. Om ni inte tidigare betalat medlemsavgift till föreningen betalar ni ytterligare 100 kronor. Inbetalning sker till bankgiro 150-1683.

Anslutningsavtalet fyller ni i, skriver under och skickar till:
Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening
c/o Stellan Bolin
Eskelhem Båticke 239
622 70 GOTLANDS TOFTA

Beslut om fortsättning av projektet

I går beslutade fiberstyrelsen att fortsätta projektet. Vi har ännu inte kommit upp 500 avtal, men vi är uppe i ca 500 anslutningar. Ett trettiotal medlemmar vill nämligen ha två eller flera anslutningar. Vi vet också att ett antal avtal kommer inom de närmaste dagarna. Styrelsen har därför bedömt att antalet avtal och anslutningar är tillräckligt många för att ekonomin ska gå ihop och vi kan börja gräva.

Nästan tillräckligt många

Nu saknar vi bara ett mindre antal avtal för att ekonomin ska gå ihop och vi kan börja gräva. Det ser alltså väldigt ljust ut och styrelsen räknar med att inom en eller två veckor ta beslut om att gå vidare med projektet. De som vill gå med men ännu inte har lämnat in sina avtal uppmanas att göra det så snart som möjligt.  Inom kort kommer vi att bestämma sträckningen och därefter kan det vara för sent att ansluta sig. Vi kommer att informera på hemsidan när sträckningen ska bestämmas och om sista dag för att skriva avtal.

Direkt efter jul- och nyårshelgerna ska vi börja skriva markavtal med berörda markägare. Det är även mycket annat arbete som ska göras den närmaste tiden och föreningen kommer att få hjälp av ett tjugotal områdesansvariga. De kommer så småningom att kontakta alla fastighetsägare vars fastigheter ska anslutas till fibernätet. Vem som är områdesansvariga och vilka områden de ansvarar för kommer vi att lägga ut på hemsidan i början av januari.

Styrelsen har fått frågan om man behöver köpa någon utrustning för att kunna ansluta sig till fibernätet. Svaret är nej. Det går bra att använda sin gamla dator, TV och telefon. Den utrustning i övrigt som behövs, t.ex. konverter och router, står Bredbandsbolaget för. Fastighetsägaren behöver alltså inte betala något för dessa.