Vi är många men behöver bli fler

Tack alla Tofta- och Eskelhemsbor som kommit in med fiberavtal! Vi närmar oss 400 och behöver ca 100 till. Vi vill därför uppmana alla som ännu inte skrivit under avtalen att göra det så snart som möjligt. Skicka avtalen till Eskelhem Tofta Fiber EF c/o Stellan Bolin, Eskelhem Båticke 239, 622 70 Gotlands Tofta. Avtalet finns på denna hemsida under fliken ”Dokument”.

För er som ännu inte kommit in med avtal har vi Öppet hus i Eskelhems Bygdegård måndagen den 18 november kl. 18-20 och i Tofta Bygdegård onsdagen den 20 november kl. 18-20. Kom och prata med fiberstyrelsen om allt som rör fiberprojekt! Vi gör det här för oss alla fast boende och fritidsboende i Eskelhem och Tofta.

Pengarna tillbaka?

För att kunna bygga fibernätet behöver ca 500 fastigheter anslutas. Om vi mot förmodan inte skulle få med tillräckligt många fastigheter och därför inte kan bygga nätet kommer de inbetalda pengarna (förskotten på insatsen om 6 000 kr) att betalas tillbaka. Man tar alltså ingen ekonomisk risk genom att skriva på avtalen och betala förskottet.

Vi vill uppmana alla som ännu inte skickat in sina avtal att göra det så snart som möjligt. För att kunna bestämma nätets slutliga sträckning behöver vi veta vilka fastigheter som ska anslutas. 

Verkar avtalet svårt att förstå, är det något annat som är oklart, är det svårt att välja anslutningsalternativ eller finns det andra frågor så ring eller maila någon i styrelsen (telefonnummer och e-postadresser finns under fliken ”Styrelse”) eller skriv till info@etfiber.se så hjälper vi er. Tänk på att vi gör detta för vår hembygd och att chansen att ansluta sin fastighet till det låga priset av 12 000 kr aldrig återkommer. Vill man ansluta senare får man betala den verkliga kostnaden och den kan hamna på 25 000-40 000 kr.