Alla kan välja 3-play

Alla kan välja 3-playabonnemanget (bredband, telefoni och TV) oavsett om man är fast boende eller fritidsboende. Alla kan också välja det s.k. fritidsabonnemanget (bredband och telefoni). Skälet till att det senare abonnemanget kallas fritidsabonnemang är att en del fritidsboende nöjer sig med det marksända TV-utbudet och är främst intresserade av snabbt bredband och telefonin.

Vi har också fått frågor om vad som händer efter det att föreningens avtal med Bredbandsbolaget gått ut. Då ska föreningen träffa avtal med en eller flera nya tjänsteoperatörer, eller fortsätta med Bredbandsbolaget om de har det bästa erbjudandet. Eftersom tjänsteoperatörerna betalar föreningen för att få sälja tjänster i nätet gäller det för föreningen att välja den som betalar högst näthyra, har det bästa utbudet av bredbandstjänster och lägsta abonnemangspriset. Näthyran kommer självklart föreningens medlemmar tillgodo i form av ännu lägre abonnemangskostnad eller på annat sätt.

Skulle det bli så att föreningen någon gång i framtiden säljer fibernätet kommer självklart vinsten att gå till medlemmarna. Vad marknadsvärdet för nätet är om t.ex. tio år går förstås inte att uttala sig om, men det bör handla om ett antal miljoner. En insats nu på 12 000 kr kan alltså visa sig vara en bra investering.

Information om tjänsteleverantör, insatsernas storlek m.m.

Bredband, TV och telefoni via fiber för 240 kr/månad – sannolikt lägsta kostnaden på Gotland – är snart verklighet för oss i Eskelhem och Tofta. Genom insatsen på endast 12 000 kr blir man också delägare i fibernätet.

Gå med du också genom att skicka in avtalet senast den 7 november 2013!

Avtalet ska skickas till Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening c/o Stellan Bolin, Eskelhem Båticke 239, 622 70 Gotlands Tofta.

Vem kommer att gräva, fibrera och leverera bredbandstjänsterna?

Nu är det klart med gräventreprenör, fibreringsentreprenör och tjänsteleverantör. Väg & Byggnandsgrus AB kommer att gräva och BRS Networks fibrera nätet. Som leverantör av bredbands-, TV- och telefonitjänsterna har vi valt Bredbandsbolaget.

Varför har vi valt Bredbandsbolaget?

När styrelsen har valt tjänsteleverantör har vi utgått från följande krav.

  •  Föreningen ska äga fibernätet tillsvidare
  • Valet ska vara ekonomiskt fördelaktigt för medlemmarna på kort och lång sikt
  • Månadskostnaderna ska vara låga för såväl fast boende som fritidsboende

Styrelsen har haft sammanlagt 13 olika alternativ att ta ställning till under den tid som vi arbetat med frågan. Det slutliga valet blev Bredbandsbolaget som vi anser uppfyller våra krav på bästa sätt. Avtalet med Bredbandsbolaget gäller i sju år.

Vad kommer det att kosta?

Det krävs att ca 500 fastigheter ansluts till fibernätet för att den ekonomiska kalkylen ska gå ihop och vi kan börja bygga nätet. Vi har beräknat kostnaden för varje anslutning till ca18 000 kr efter avdrag för det offentliga bidraget. Vad insatsen för den enskilde medlemmen blir beror på vilket anslutningsalternativ man väljer. Bredbandsbolaget subventionerar nämligen 3-playabonnemangen med 6 000 kr (7 500 kr inkl. moms) och de s.k. fritidsabonnemangen med 1 000 kr (1 250 kr inkl. moms). Detta innebär följande insatser.

Insats med                                                                                                                                – 3-playabonnemng  12 000 kr                                                                                                 – Fritidsabonnemang  17 000 kr                                                                                               – Vilande anslutning   18 000 kr

Vilande anslutning innebär att man får fiber till byggnaden men tecknar inget abonnemang om bredbandstjänster nu utan kan välja att göra det senare.

Även insatsens storlek om man vill ansluta ytterligare byggnad på fastigheten är beroende av vilket anslutningsalternativ man väljer.

Insatsen för varje ytterligare byggnad blir med                                                                         – 3-playabonnemang   4 000 kr                                                                                                 – fritidsabonnemang  9 000 kr                                                                                                   – vilande anslutning 10 000 kr

En del medlemmar har ännu inte bebyggt sin fastighet. Insatsen för kanalisation till tomtgränsen blir 13 000 kr.

Observera att 3-playabonnemanget självklart kan väljas även av fritidshusägare och att båda abonnemangen gäller helårsvis.

 Abonnemangsavgifterna

Vi har fått ett bra avtal med Bredbandsbolaget även när det gäller abonnemangsavgifternas storlek. Dessa priser, dvs. 240 resp. 157 kr per månad, gäller under hela avtalsperioden, dvs. i sju år.

Kostnaden blir                                                                                                                    

240 kr/månad för 3-play (bredband 100/100 Mbit/s, telefoni och TV Bredbandsbolagets T-1 Bas)                                                                                                                                                   157 kr/månad för s.k. fritidsabonnemang (bredband 100/100 Mbit/s och telefoni)

Kostnaden för drift, underhåll och administration beräknas till ca 50 kr/månad. De som väljer vilande anslutning eller enbart kanalisation till tomtgränsen behöver inte betala för den kostnaden.

 Bredbandstjänster

Bredbandsbolaget erbjuder ett stort utbud av tillval. Vissa av dessa har vi som föreningsmedlemmar rabatter på. Vilka tillval man kan beställa och priserna för dessa framgår av Bredbandsbolagets broschyr som du hittar här.

 Anslutningsavtal

Alla fastighetsägare (drygt 1100) i vårt område får ett brev från föreningen med information och anslutningsavtal. Vill man ansluta fastigheten till fibernätet ska man fylla i avtalet (ett avtal per fastighet) och sända det till föreningen. De som vill ha en kopia kan få avtalet skannat och skickat via e-post.

Eftersom det krävs ca 500 anslutningar för att vi ska kunna börja bygga nätet behöver avtalen skickas till styrelsen så snart som möjligt, senast den 7 november 2013. Det återstår mycket planerande och arbete innan vi kan sätta spaden i jorden och därför behöver vi veta hur många som vill vara med.

Senast den 6 december 2013 vill vi få in ett förskott om 6 000 kr per ansluten fastighet samt 100 kr i medlemsavgift från de som inte tidigare betalat medlemsavgiften. Observera att man bara behöver betala en medlemsavgift även om man äger flera anslutna fastigheter.

Anslutningsavtalet är för dem som ska ha privatabonnemang. Den som vill ha ett företagsabonnemang bör vända sig till styrelsen för information om insatsen m.m.

Anslutningsavtalet finns under fliken ”Dokument”. Länk till anslutningsavtalet.

 Öppet hus

 Måndagen den 28 oktober kl. 18 – 20 i Eskelhems bygdegård

Lördagen den 2 november kl. 15 – 18 i Tofta bygdegård

Kom och prata fiber med oss i styrelsen. Vi ska försöka svara på alla frågor och hjälper gärna till med att räkna på hur mycket lägre din månadskostnad för bredband, TV och telefoni blir jämfört med utan fiber.

Insatsens storlek

Det har kommit frågor om insatsen för anslutning till fibernätet blir så hög som 20 000 kr. Svaret är nej. Väljer man ett s.k. 3-playabonnemang blir insatsen ca 12 000 kr. Exakt belopp är inte klart ännu, men vid informationen den 14 oktober ska vi kunna lämna besked.

Väljer man ett s.k. fritidsabonnemang eller en vilande anslutning blir insatsen högre än 12 000 kr. Skälet till det är att tjänsteoperatören subventionerar 3-playabonnemangen men inte fritidsabonnemangen eller vilande anslutningar. Den 14 oktober lämnar vi också besked om dessa insatser.

Välkomna till Eskelhems bygdegård den 14 oktober!