Nu har vi begärt in anbud

Nu har vi gått ut med infordran av anbud, dels på grävning och dels på fibrering (blåsa och svetsa fiber mm). Vi räknar med att få in anbuden under september. Dessutom utvärderar vi de olika operatörerna, vilka vi tycker ger mest för pengarna, både på kort och lång sikt. När projektet startade fanns det ju bara Telia som kunde leverera tjänster i nätet. Numera har det kommit ytterligare några aktörer.

Bredbandsbolaget har gett sig in på den gotländska marknaden och de har, såvitt vi vet, tecknat avtal med åtminstone ett bredbandsprojekt (HEBE fiber). Dessutom finns ett annat bolag, som är nytt på Gotland, som heter IP-Only. Detta företag är en s. k. kommunikationsoperatör (KO) och de levererar själva ljuset i fibern och står för utrustningen i både hemmet och noden (kontakten med det övergripande fibernätet). Företaget har i sitt nät olika operatörer som levererar tjänster, t. ex. Bahnhof och ComHem. Vi hoppas att inom kort ha kommit fram till den lösning som vi tycker är bäst för oss.

Under oktober månad tror vi att vi kan presentera vilken operatör vi valt och hur stor insatsen kommer att bli! Det kommer då också att följas av en extrastämma.