Vad är på gång?

Nu har cirka hälften av de som lämnat intresseanmälningar för fiber ansökt om medlemskap i fiberföreningen och betalat medlemsavgift och en första insats om 100 kr. Alla medlemmar kommer att få en inbjudan till föreningsstämman som preliminärt kommer att hållas under sista veckan i juni.

Under denna vecka händer en hel del. Styrelsen ska träffa en handläggare vid Länsstyrelsen angående offerter för grävning och fibrering. Några i styrelsen ska också delta vid Fibernät Gotlands årsmöte på Lövsta.

Vidare ska styrelsen delta vid ett informationsmöte anordnat av IP-Only och Region Gotland. Regionen och IP-Only har undertecknat en avsiktsförklaring som lägger riktlinjerna för hur en utbyggad av ett öppet neutralt fibernät till hela Gotland ska gå till. Detta kan vara av stort intresse för byggandet av ett fibernät i våra socknar.

Styrelsen i Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk förening

Information från fiberstyrelsen

Föreningen har i dagsläget 540 intresseanmälningar för fiber inom vårt område. Varför har vi då inte ändrat beloppet för den beräknande anslutningsavgiften i stapeln här på hemsidan? Svaret är att vi ännu inte har alla nödvändiga uppgifter för att kunna göra en korrekt beräkning och vi vill vara säkra på att inte ange ett för lågt belopp. Vi vågar dock säga så mycket som att avgiften för den som väljer ett tioårigt abonnemang kommer att understiga 12 000 kr. 

Det är glädjande att så många har kommit in med ansökningar om medlemskap i föreningen. Vi hoppas att de som ännu inte hunnit kommer in med sina ansökningar innan föreningsstämman i juni. 

Som en del säkert känner till vill fiberföreningen i Gnisvärd utöka sitt verksamhetsområde till områden där vi har medlemmar. Vi hoppas att den frågan snart ska få sin lösning. 

Styrelsen för diskussioner med Skanova om den s.k. Skanovamodellen. En förutsättning för att välja Skanovamodellen är naturligtvis att den är till fördel för föreningens medlemmar, inte enbart i dagsläget utan även på lång sikt. Styrelsen för också diskussioner med några tjänsteoperatörer om leverans av bredbands-, telefoni- och TV-tjänster. Vi tror att vi snart har fått klarhet i vilken operatör som är bäst för föreningen. 

Vi kan också informera om att Fibernät Gotland har ett avtal på gång för de fiberföreningar som är intresserade av att köpa service- och underhållstjänster. Enligt den information som vi har fått ser det ganska bra ut. 

Det dröjer ännu lite innan vi kan gå ut med offertförfrågningar angående grävning och fibrering. Skälet är att vår förening, till skillnad från mindre föreningar, måste göra en särskild upphandling. Sker inte upphandlingen på rätt sätt riskerar föreningen att gå miste om det offentliga bidraget om 2,2 milj. kr. Reglerna om upphandlingen är inte alldeles enkla att tolka och såväl Länsstyrelsen som Regionen är inkopplade för att hjälpa oss med detta.