Är man bunden i tio år?

Många har frågat om man väljer Telias tioårsabonnemang om man då är bunden av det avtalet under hela tioårsperioden även om man t.ex. säljer sin fastighet innnan perioden gått till ända. Svaret är nej.

Om föreningen väljer Telia som tjänsteleverantör är det föreningen som tecknar avtal med Telia om ett visst antal tioårsabonnemang.  Medlemmen (fastighetsägaren) tecknar ett avtal med föreningen om bl.a. vilken abonnemangsform medlemmen vill ha. Det avtalet kan medlemmen säga upp genom att begära utträde ur föreningen enligt föreningens stadgar. Utträde sker vid räkenskapsårets utgång (31 december) och ansökan om utträde ska göras skriftligt minst tre månader före (se § 10 i stadgarna). Vid utträdet tar föreningen över kostnaden för abonnemanget. Sker utträde t.ex. på grund av en fastighetsförsäljning frågar föreningen naturligtvis om den nya fastighetsägaren vill ta över abonnemanget.

Svaret på frågan är alltså att en medlem inte är skyldig att betala abonnemangsavgiften efter det att man gått ur föreningen.