Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk Förening

Vid den konstituerande stämman den 21 januari deltog 96 eskelhems- och toftabor. Mötet beslutade enhälligt att vi ska bilda en ekonomisk förening. Föreningens namn blir Eskelhem Tofta Fiber Ekonomisk Förening. Vid mötet bestämdes också föreningens stadgar samt valdes Per Ahlström till ordförande för föreningen.

I går hade den valda styrelsen sitt första möte då även de tre suppleanterna deltog. Vid mötet valdes Hans Arvidsson som föreningens vice ordförande, Stellan Bolin som kassör och Birgitta Siltberg som sekreterare, samtliga fram till nästa ordinarie stämma.

Nästa steg blir att registrera föreningen vid Bolagsverket, att momsregistrera föreningen och att skaffa ett bankkonto.

Inom några dagar kommer styrelsen att skriva brev till alla som har fritidshus i Tofta och Eskelhem och som ännu inte anmält intresse för fiber. Det handlar om drygt 500 fastigheter. Ju fler som vill gå med, desto lägre blir anslutningsavgifterna. Fritidshusägarnas intresse har därför en stor inverkan på anslutningsavgifternas storlek.

När föreningen väl har registrerats hos Bolagsverket kan styrelsen påbörja arbetet med att ta in offerter på grävning och blåsning av fiber, skriva markavtal m.m. Styrelsen kan också ta kontakt med andra operatörer som kan vara intresserade av att sälja tjänster i form av bredband, TV och telefoni till föreningen.

Snart kommer det att bli möjligt att ansöka om att bli medlem i föreningen. Styrelsen kommer dels att maila till alla som anmält intresse för fiber, dels lägga in ett ”formulär” på hemsidan. Insatsen i föreningen är 100 kr och medlemsavgiften för 2013 är också 100 kr. Båda beloppen bestämdes på den konstituerande stämman.

Föreningens stadgar och protokollet från den konstituerande föreningsstämman finns under rubriken ”Dokument”. Sammansättningen av den nya styrelsen finns under rubriken ”Styrelse”.