Gott Nytt Fiberår

Vi i arbetsgruppen vill önska alla i Eskelhem och Tofta ett GOTT NYTT ÅR

Nästa år kommer att bli ett händelserikt år. Först ska vi äntligen bilda en fiberförening. Sedan är det dags att ta in offerter på grävning och fiberblåsning, skriva avtal med alla berörda markägare och naturligtvis avtal med alla som vill ha tillgång till fibernätet. Vi hade hoppats på att ett nytt fritidsabonnemang skulle vara klart till jul, men det är ännu inte helt i mål. Förhoppningsvis blir det klart inom kort så vi kan skriva till alla fritidshusägare. Som framgår av stapeln här bredvid så är vi nu uppe i 390 intresseanmälningar. När vi har kontaktat alla fritidshusägare hoppas vi att antalet ökar betydligt.

Dags att bilda förening

Nu har tillräckligt många anmält intresse för fiber för att det är dags att bilda en ekonomisk förening. Vi planerar att bilda föreningen den 21 januari 2013. Inbjudan till det konstituerande mötet kommer att läggas in på den här hemsidan och även att skickas via mail till alla de som anmält intresse för fiber och som lämnat sin mailadress till arbetsgruppen.  

Vi är nu uppe i 370 positiva intresseanmälningar. Det är framförallt fast boende i Eskelhem och Tofta som anmält intresse. Fritidshusägarna är lite mer avvaktande. Vi kommer att kontakta alla fritidshusägare i början av januari 2013. Vår förhoppning är att Telia ska komma med förslag på en ny abonnemangsform som tilltalar fritidshusägarna mer än de nu gällande fritidsavtalen.  

Eftersom insatsen blir lägre ju fler som går med tror vi också att ju fler som anmäler intresse desto lättare blir det för de som är tveksamma att bestämma sig. De beräkningar som vi gjort av insatsernas storlek vid olika grad av anslutning är högst preliminära. När vi har bildat en förening och kan ta in offerter har vi möjlighet att presentera mer exakta beräkningar.

Fiberlån

Sparbanken Gotland erbjuder alla fastighetsägare i Eskelhem och Tofta som vill ansluta sin fastighet till fibernätet tre olika möjligheter att få låna till insatsen. Bankens ebjudande finns inlagt på den här hemsidan under fliken ”Intresseanmälan”.