Intresseanmälningar

Efter mötet i Eskelhems bygdegård har ett flertal intresseanmälningar kommit in. Det är nu 312 som har anmält att de vill ha bredband, 16 stycken har sagt nej. Vi har ännu ca 770 kvar som ännu inte sagt något eftersom vi har ca 1100 bebyggda fastigheter inom våra socknar.

Vi som jobbar för att sprida information angående bredband kommer under november att ta kontakt med dom som ännu inte har lämnat något besked. Vi kommer i första hand att försöka kontakta de som är bofasta. Ni som läser det här och är intresserade, gör er anmälan på den här hemsidan under rubriken ”Intresseanmälan” eller ta kontakt med någon i arbetsgruppen! Telefonnummer och mejladresser finns under ”Kontaktpersoner”.