Välbesökt informationsmöte

Vid informationsmötet i Eskelhems bygdegård den 22 oktober deltog ca 110 personer. Ungefär hälften av de som var med på mötet hade redan lämnat intresseanmälan. Flera passade på att lämna sina anmälningar på plats. Arbetsgruppen uppmanade alla att ta kontakt med sina vänner och grannar som inte var med på mötet och informera dem om fiberprojektet. Det är viktigt att alla engagerar sig i projektet, eftersom det är ett projekt för hela socknen. Anslutningsavgiftens storlek är ju helt beroende av hur många som går med. Ju fler desto lägre avgift.

Vid mötet visade arbetsgruppen preliminära siffror för hur stor anslutningsavgiften skulle kunna bli beroende på hur många som anmäler sig. Om alla, dvs. 100 %, går med skulle avgiften bli så låg som ca 2 900 kr. Skulle 75 % gå med skulle det bli 4 900 kr. Med 50 % anslutning blir avgiften ca 8 900 kr. Med 32 % (350 fastigheter) blir avgiften ca 15 700 kr. Beloppen gäller i de fall som man väljer det tioåriga abonnemanget. I dagsläget har ca 280 lämnat positiva intresseanmälningar. Arbetsgruppen kommer att här på hemsidan löpande redovisa antalet intresseanmälningar.

Informationsmöte den 22 oktober i Eskelhems bygdegård

Alla fastighetsägare i Eskelhem och Tofta är välkomna till informationsmöte i Eskelhems bygdegård måndagen den 22 oktober kl. 18:30. Vid mötet kommer arbetsgruppen att berätta om fiberprojektet, vad som har hänt och vad som är på gång. Vi kommer också att kunna presentera preliminära siffror för kostnaden för att bygga ett fibernät i Eskelhem och Tofta samt för insatsen för anslutning till nätet.

Anne Ståhl Mousa (Region Gotland), Tommy Andersson (Fibernät Gotland) och Tommy Gardarfve (fiberföreningen i Fardhem/Linde/Lojsta) informerar om fiber och svarar på frågor. Stig Pettersson (Eskelhem) berättar om varför han vill ha bredband via fiber. Mikael Lindholm (Eskelhem) visar hur bra eller dåligt mobilt bredband fungerar på några olika platser i Eskelhem och Tofta. Jerry Ahlstedt (Sparbanken Gotland) berättar om bankens ”fiberlån”.

Har du ännu inte anmält intresse för fiber, passa då på tillfället att få information och ställa frågor om varför vi behöver ett fibernät. Även du som anmält intresse är förstås också välkommen till mötet.

Eskelhemsdagen 13 oktober

Den 13 oktober är det dags för för sockendag i Eskelhem. Några från arbetsgruppen för fiber i Eskelhem och Tofta kommer att finnas i foajén i bygdegården under hela dagen. Vi informerar om fiberprojektet och berättar varför vi behöver fibernät i socknarna. På en karta över Eskelhem och Tofta kommer man att kunna se vilka fastigheter som anmält intresse för fiber. Vi kommer också att ta emot intresseanmälningar på plats.

Välkomna till bygdegården och diskutera fiber med oss!