Det går sakta men säkert framåt

Det kommer in några intresseanmälningar om dagen, så man kan säga att det går sakta men säkert framåt. Vi behöver dock få upp farten för anmälningarna. Därför ska arbetsgruppen ta hjälp av dem som anmält att de vill hjälpa till i arbetet med fiber till Eskelhem och Tofta. Den 25 september ska vi träffas på Toftagården för att diskutera hur vi ska gå vidare.

Den 13 oktober är det sockendag i Eskelhem. Några av oss som arbetar i fiberprojektet kommer att finnas tillgängliga vid Eskelhems bygdegård hela dagen för att informera om fiber, svara på frågor och ta emot intresseanmälningar. 

Den 22 oktober kommer det att ordnas ett nytt informationsmöte om fiberprojektet. Den här gången blir mötet i Eskelhems bygdegård. Alla i såväl Tofta som Eskelhem är välkomna till mötet som börjar kl. 18:30. Mer information om mötet, bl.a. vem som kommer att medverka, kommer senare.

Informationsmötet den 26 juli

På informationsmötet deltog glädjande nog, trots det fina vädret, ca 120 personer. Medverkade gjorde Anne Ståhl Mousa från region Gotland och Thomas Olsson från Telia samt Tommy Andersson och Tommy Gardarfve från Fardhem-Linde Lojsta fiberförening. Många frågor ställdes och de flesta fick nog svar på sina frågor.

Mötet fick till resultat att ungefär 25 nya anmälningar droppade in så nu har vi ca 200 anmälningar från Eskelhem och Tofta. Det är bra så här långt men vi behöver bli fler för att insatsen skall bli rimlig. Tala gärna med era grannar! Ju fler vi blir desto mer sjunker priset för insatsen! Vi återkommer senare med fler informationsmöten, många behöver tänka igenom detta ordentligt. Det är ju inte så konstigt, det är ju ett teknikskifte det handlar om och behovet av information är stort.